2 milyar lira lazım

2 milyar lira lazım

Siyaset bombardımanı ile burun buruna kalmamıza sayılı günler kaldı, partilerin bir ay boyunca mevzilerimize peşi sıra yapacakları sortiler sonucunda ne kafa kalacak ne beyin…
Allahvere bu hengame içinde ilimizin bol para isteyen 2016 yılı yatırım bütçesi güme gitmese bari.

Hangi birini sayayım?…
Başlamasını beklediğimiz yahut sürmekte olan projelerden ilk aklıma gelenleri sayarsam; Kırık Barajı, baraj dolayısıyla değişecek yol güzergahı, Kastamonu-Karabük yolu, İnebolu yolu, Kastamonu-Gökırmak-Obrucak Barajı, Filyos Havzası Taşkın Koruma Projesi, İnebolu-Evrenye Balıkçı Barınağı, Ilgaz Tüneli, Kastamonu Havalimanı, Tıp Fakültesi, Devlet Hastanesi, Kastamonu içmesuyu projesi için ciddi ölçekte paraya ihtiyacımız var.

İlimizin ana projeler bazında toplam proje tutarı 2 milyar 611 milyon 743 bin lira iken, bu rakamın 2014 yılı itibarıyla ilimize aktarılan kısmı 456 milyon 940 bin, 2015 yılı yatırım programıyla ödenen kısmı ise 104 milyon 22 bin lira oldu…
Banka hesabına düşenleri toplayıp ana meblağdan çıkarırsak, ilimizin yatırım programında olan projelerinin tamamlanması için gerekli bütçe tamı tamına 2 milyar 50 milyon 781 bin lira.

Bu rakamın içinde Kırık Barajı ve İnebolu yolu yok üstelik…
İkisini toplasak al sana bir buçuk milyar lira daha.

Ülkemizin en iyi günlerinde dahi devletten kamu yatırım bütçesi almakta çok da başarılı olamadığımızı göz önüne alırsak, şu sıkıntılı süreçte, 2016 yılı yatırım bütçemizin pek kabarık olmasını beklemek fazla iyimserlik olur herhalde?…
Önümüzdeki yıl için 100 milyon lira koparabilirsek öpüp başımıza mı koyalım yoksa ha ne dersiniz?

•••

Not 1: Gelir dağılımında bir önceki yıla göre iyileşme var!…
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014” çalışmasına göre, ülkemizde en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grup toplam gelirin yüzde 45,9’unu alırken buna karşın en düşük gelire sahip yüzde 20’nin payına ise toplam gelirin yüzde 6,2’si düşüyor.

Yoksulluk oranı bir önceki yıla göre değişmedi…
2013 yılında nüfusumuzun yüzde 15’i yoksulluk sınırının altında yaşıyordu, 2014’te de aynı oranı muhafaza ettik.

Yaşam koşullarına ilişkin göstergelerde bir önceki yıla göre iyileşme gözlendi…
Nüfusumun yüzde 37,2’si konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.” sorunlar yaşarken, yüzde 38,7’si “izolasyondan dolayı ısınma sorunu” yaşadı. Nüfusumuzun yüzde 66,5’i konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri ve borçları olduğunu, yüzde 68,7’si “evden uzakta bir haftalık tatili”, yüzde 29’u “beklenmedik harcamalarını” ve yüzde 68,4’ü “yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik nedenlerle karşılayamadığını beyan etti.

Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusu ifade etmek için kullanılan “Maddi Yoksunluk” yaşayanların oranı 2013’de yüzde 43,8 iken, 2014 yılında bu oran yüzde 29,4’e düştü…
Maddi Yoksunluk içindeki vatandaşlarımız beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, ödeme zorluğu, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek, evin ısınma ihtiyacı, çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği olarak belirlenen dokuz maddeden en az dördünü karşılayamadılar.

Gelir dağılımımızdaki iyileşmenin…
Bu yıl da artarak sürmesini temenni ediyorum!