“2 yıllık makine 10 yıllığa dönüyor”

İGM’de “iş makineleri” görüşüldü

İl Özel İdaresi makine parkının yenilenme ihtiyacıyla ilgili komisyon raporunun görüşüldüğü oturumda söz alan Doğanyurt Üyesi Hüseyin Yavuz, pahalı olan araçların zimmetli kullanım yoluna gidilmediği, farklı operatör ya da şoförler tarafından kullanılıp kimse sorumluluk kabul etmediği için 2 yıl içerisinde 10 yıllık makine durumuna geldiğine dikkat çekti ve “Şu durumda biz makinelerimizi her sene yenilesek ne olur?” sorusunu yöneltti.

Komisyonun hazırladığı raporda, Özel İdare makine parkının yenilenme ihtiyacı ortaya dökülürken kiralama yerine satın alma yönteminin daha kârlı olacağı tespitinde bulunuldu.

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda, İl Özel İdaresi makine parkında kayıtlı, iş görebilme açısından ekonomik ömrünü tamamlamış iş makineleri hakkında hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mevlüt Ersin tarafından okunan rapor şöyle:

“Kastamonu İl Özel idaresi bünyesinde bulunan makine parkında kayıtlı, iş görebilme açısından ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinaları bulunmaktadır. Bu ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinaları şu an itibariyle İl Özel İdaresine tamamen yük olduğu gibi hizmet yönünden de iş kaybına neden olduğu bir gerçektir. Eski makinaların bütçe açısından parasal olarak kuruma ne kadar yük getirdiği, yeni araçların ne kadar getirisi olur kiralık araçların ne kadar fayda sağlayacağı hakkındaki 08.06.2017 tarihli yazılı önerge İl Özel İdaresi tüzel kişiliği olan yerinde yönetim birimidir. İl sınırları içerisinde yaşayan halkın yerel nitelikli kamu hizmeti isteklerini yerine getirmekle görevli taşınır ve taşınmaz malları gelir kaynakları ve kendi özel bütçesi olan bir kuruluştur. İl ve İlçe Özel İdare Birimleri 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince çalışmalarını yaparlar. İmar, yol, su, kanalizasyon, katı akıt, çevre acil yardım ve kurtarma, kültür turizm, gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bu hizmetleri insan emeği ve makine gücü ile yapılabileceğini hepimiz biliyoruz. Kastamonu İl Özel İdaresi’nin makine parkı ve makine parkında çalışan personellerini araştırdığımızda personel durumu; hizmet alımı ve sözleşmeli 80 personel çalıştırılmaktadır. 7 adet makine bakımcısı, 20 adet atelye usta yardımcısı, 28 şoför, 25 operatör ve özel idarenin kadrolu saha personeli 109’dur. 32 operatör ve 77 şoför çalıştırılmaktadır. Bunlar atelye ustası, formen ustabaşı, atelye usta yardımcısı, atelye ustabaşı, seyyar tamir ustası ve takımcı ünvanları ile personeller çalıştırılmaktadır.

Kastamonu İl Özel İdaresi bünyesinde kayıtlı 346 adet araç bulunmaktadır. Bizim araştırmalarımıza göre araçların % 70 ‘ine yakını ekonomik ömrünü tamamlamış idaremize tamamen bir yük olduğu gibi hizmet yönünden de iş kaybına neden olduğu bir gerçektir. 346 araçtan belki 5 veya 6 tanesinin kullanılmadığını tespit ettik. Diğer araçların tamamının kullandığının bilinmesi üzerine modellerine göre araçların listesini çıkarttık. İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan 1975 ile 1979 yılları arasında alınmış halen çalışan araç sayısı 20 adet ( 40-42 yaşlarında) 1980 ile 1989 yılları arasında alınmış halen çalışan araç sayısı 35 adet olup ( 30-37 yaşlarında) 1990 ile 1999 yılları arasında alınmış halen çalışan araç sayısı 88 adet olup ( 20-27 yaşlarında) 2000 ile 2010 yılları arasında alınmış halen çalışan araç sayısı ile 110 adet olup ( 7-17 yaşlarında) 2010 ile 2017 yılları arasında alınmış halen çalışan araç sayısı ise 94 adet olup toplam araç sayısı 346 adettir.

1987-1988-1989 model Dodge marka damperli kamyonlar, 2015 model mersedes kamyonlar ile beraber özel idarede sahada yük ve malzeme taşımaktadır. Dodge kamyonun kapasitesi olan 7 ton filler malzeme mercedes kamyonu ise kapasitesi olan 20 ton filler malzeme yükleyip 20 km mesafeye aynı anda gönderdiğimizde Dodge kamyon Mercedes kamyonun üçte biri kadar yüz taşıyor Mercedes kamyondan fazla yakıt yakıyor. Sık arıza yapıyor. Atelyedeki parça masrafını ve teknik personel iş kaybını düşünürsek idaremize yaşlı araçların ne kadar külfetli olduğunu görmekteyiz.

İl Özel İdaresi eski araçları belli yıllarda elden çıkartıp yeni araçlar almalıdır.

İl Genel Meclisi’nin İl Özel İdaresinin karar organı olduğunu biliyoruz. Özel İdare araçlarının yenilenmesi ile ilgili İl Genel Meclisi’ne teklif getirildiğinde hiç beklemeden araç alımı ile ilgili yetkiyi vermemiz gerekir. Şu an için acil olan tek şeyin makine parkının yenilenmesi diye düşünüyoruz. Araç ve iş makinesi kiralamanın maliyeti idaremize yeni araç almaktan daha maliyetli olacağından komisyon olarak araç kiralamanın uygun olmadığı görüşündeyiz.”

Okunan Plan Bütçe Komisyonu raporu Kastamonu Valiliğine ve İl Özel İdaresi Sekreterliğine gönderilmesine karar verildi.

Hüseyin Yavuz’dan eleştiri ve öneri

Ömrünü tamamlamış iş makineleri hakkında açıklama yapan Doğanyurt İGM Üyesi Hüseyin Yavuz, şöyle konuştu:

“ İl Özel idaresi’nde çalışan araçlarımız pahalı araçlar, 700 bin 900 bin TL olan eksvator ve diğer bazı araçlar var, bunlar değişik şoförlerle kullanılıyor, bu yüzden üzerine de zimmetli olmayan bu araçlar, misal olarak 2 senelik araç 10 sene kullanılmış araç halini almış. Bu araçlara biri biniyor, biri iniyor, sadece üzerindeki şoför direksiyon tutuyor. Bu makina ve araçlar bir şoföre zimmetleyip, bunun bakımı onarımı ondan sorulmalı. Şu durumda biz makinelerimizi her sene yenilesek ne olur. 2 senelik makine 10 sene kullanılmış gibi oluyor, 10 senelik makine halini alıyor. Bu şekilde kimse üzerine mesuliyet kabul etmiyor. Çıkan olduğu gibi yerine bırakıyor. Bu araçların kullanımı bu şekilde olmamalı. Bunların paraları bizlerin ve herkesin üzerinde çıkıyor. Bunun bir düzene sokulması lazım.”

Oturum, Merkez Üyesi Mehmet Çıvgın’ın, Arnavutoğlu güreşlerinin yeniden düzenlenmeye başlamasıyla ilgili önergesinin Gençlik ve Spor Komisyonu’na sevki ve Site İşhanı projesine neden başlanmadığıyla ilgili önergesinin de Valiliğe gönderilmesinin kararlaştırılmasıyla sona erdi.

CENGİZ MUHZİROĞLU