2011 yılında kalkınmada 47’nciydik

T.C. Kalkınma Bakanlığı bünyesindeki Bölgesel Gelişim ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Sıralaması Araştırması” (SEGE 2011) yayımladı 2013 yılında, iller 4 başlık altında 61 göstergeye göre sıralandı…

Kastamonu 81 il içinde 47’nci sıradaydı o vakit.

Aradan 9 yıl geçti…
İndik mi, çıktık mı?

(SEGE 2011 raporunu okudum, evveliyata göre gelişme yahut gerileme yaşayan illerin altı çizilmiş, “Kastamonu” kelamına rastlayamadım…
“Arada derede kalmış il” desek yeri.)

“SEGE” sıralamaları (2004, 2011, 2017) ilçelerin, illerin yahut bölgelerin mevcut “sosyal ve ekonomik” kalkınma hallerini belirlemek yanı sıra aslına bakarsanız geleceklerine ışık tutmak için yapılıyor olsa gerek…
“Ödev” mahiyetinde.

Yerel aktörlere “motivasyon”…
“Rota”.

SEGE 2011 sıralamasında Kastamonu “47”nci sırada…
81 il hesaba alındığında ilk “yarı” dilime girememiş halde.

Kırşehir’in “7” basamak ardında…
“Bozkır Kastamonu”.

Bilecik “27”…
Aramızda “20” basamak.

Artvin’den “geri” Kastamonu…
Erzincan’in “ardı” Kastamonu.

Karabük’ün basamağı “28”…
Zonguldak “29”.

Bartın “48”…
Nefesi ensemizde.

2011 yılından bugüne derenin altından çok su aktı,, iller arası sosyo-ekonomik “rekabet” olabildiğince “hız” kazandı, devletin “teşvik” desteğini daha çok yedekleyen iller “ivme” kaydetti, sıralama “değişti” haliyle, yeni yeni “cazibe” iller ortaya çıktı…
Kastamonu’nun ” seyri” hangi yönde oldu?

“Mukayese” olmadan…
“Konum” bilinmez.

“Neresindeyiz” sosyo-ekonomik kalkınmanın?…
“Farkında mıyız” halimizin?

Not: İlimizde kimi kamu kurumlarının “sosyo-ekonomik gelişmişlik ve kalkınma” sıralaması bilgisini “yanlış” kullandıklarını üzülerek görüyorum…
“Sosyo-ekonomik gelişmişlik” düzeyi “5” olan ilçe, kamu kurumu tarafından “4” olarak ilan ediliyor.

Nereden başlamalı?…
“Müşkül”.

MUSTAFA AFACAN