5 yılda en yoksul hale gelen Kastamonu

TÜİK 2014’ten beri “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları” raporu yayımlıyor, Kastamonu ekonomisinin 5 yılda yaşadığı büyük “düşüş” ve halkın içine düştüğü “yoksulluk” ayan beyan ortada…
Gelin bu acı gerçeği görelim artık.

Evvela son 3 yılın karnesine bakalım, 2014’e uzanalım ardından…
(Raporlarda bir önceki yıl verileri kayda alınıyor hatırlatayım.)

“2017”…
“Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %13,2 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), %12,4 ile TR62 (Adana, Mersin) ve %12,3 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) oldu.”

“2017” yılında…
Kastamonu “yoksulluk” sıralamasına girmedi.

“2018”…
“Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %13,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), %12,7 ile TR10 (İstanbul) ve TR62 (Adana, Mersin) ve %12,4 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.”

“2018” yılında…
Kastamonu “yoksulluk” sıralamasına “son” sıradan girdi.

“2019”…
“Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %15,0 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), %14,0 ile TR62 (Adana, Mersin) ve %13,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.”

“2019” yılında…
Kastamonu “yoksulluk” sıralamasına “ilk” sıradan girdi.

Basamakları öyle bir “tırmandı” ki Kastamonu…
Komşuları ile birlikte “liste başı” oldu.

“2014”…
“Türkiye için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin %50’si bazında hesaplanan yoksulluk sınırına göre, Türkiye’de yoksulluk oranı %15 oldu. Buna göre; yoksulların %16,1’i TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde, %9,3’ü TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), %8,4’ü ise TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde yer aldı.Türkiye’deki yoksullar içinde en düşük paya sahip bölgeler ise %0,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), %0,6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) olarak sıralandı.”

Gelelim “2014” yılına…
Yoksulluğun en “az” paya sahip olduğu illerden biriydi Kastamonu.

2014’ten 2019’a…
Kastamonu “yoksullaştı”.

Vah vah…
Ah ah.

MUSTAFA AFACAN