90 öncesi yapılara %25 emsal artışı

Ada bazında dönüşüm talep eden, tüm kat maliklerinden çok katlı yapı istediklerine dair noter onaylı muvafakatname alan, yapılarının riskli yapı olduğunu tespit ettiren, ruhsata esas projede her bağımsız bölüm için zemin altında bir adet kapalı otopark yapacağını taahhüt eden, ayrıca birden fazla parselden oluşan ada içerisinde parsellerin 3’te 2’sinin riskli yapı içerdiğini ispatlayan siteler ve kooperatifler söz konusu yüzde 25’lik emsal artışından faydalanabilecek.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısında eski kooperatif ve siteler başta olmak üzere riskli yapıların dönüşümünü hızlandıracak çok önemli bir imar kararına imza atıldı.

Belediye Meclisi, 31 Aralık 2015 tarihinden sonra revize imar planı yapılan alanlar hariç 1990 yılından önce yapılaşan konut alanlarına belirlenen şartlar yerine getirilmek koşuluyla yüzde 25 emsal artışı verilmesini onayladı.

Ada bazında dönüşüm talep eden, tüm kat maliklerinden çok katlı yapı istediklerine dair noter onaylı muvafakatname alan, yapılarının riskli yapı olduğunu tespit ettiren, ruhsata esas projede her bağımsız bölüm için zemin altında bir adet kapalı otopark yapacağını taahhüt eden, ayrıca birden fazla parselden oluşan ada içerisinde parsellerin 3’te 2’sinin riskli yapı içerdiğini ispatlayan siteler ve kooperatifler söz konusu yüzde 25’lik emsal artışından faydalanabilecek.

Candaroğulları Sitesi, Mutlular Sitesi, Öğretmenevleri Sitesi, Şekerevleri Sitesi, Karınca Sitesi, Birlik Sitesi, Sepetçioğlu Sitesi ve Yüzüncüyıl Sitesi’nin genel olarak planlamaya konu edildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planını toplantıda gündemine alan Belediye Meclisi, Emsal Proje Planlanma yetkilisi Zafer Batmaz tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından planı oy birliğiyle kabul etti.

Yapılan çalışma ile Kastamonu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan “riskli yapıların” yenilenmesi ayrıca şehircilik ilkeleri ile uyumlu, yaşanabilir bir kent yaratılmasının amaçlandığı vurgulandı.