Ağlı YİBO, cezaevi olma yolunda

Ağlı YİBO’nun tüm müştemilatıyla birlikte Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dönüştürülmesi için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle ilgili kesin karar, Hukuk Komisyonu’nun yapacağı çalışma neticesinde İGM tarafından bu ayki toplantıda verilecek.

İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının ilki dün gerçekleşti. Bütçe görüşmelerinin masaya yatırılacağı bu ay, 20 gün boyunca çalışacak olan İGM’nin dünkü oturumu, İl Özel İdaresi’nin 2016 yılı Tahmini Gelir Gider Teklif Bütçesi’nin Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesiyle başladı.
Mehmet Kayıkcı’nın başkanlık yaptığı ilk oturumda Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nün merkeze bağlı Küçüksu Köyü hudutlarındaki 3,44 hektarlık alanda faaliyet gösteren taş ocağının ruhsatının 5 yıl süreyle uzatılmasıda gündeme alındı. İGM bu madde hakkındaki kararın; İmar Bayındırlık Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Kültür Turizm Komisyonu’nun bölgede yapacağı çalışma sonrası verilmesini kabul etti.
Toplantıda ayrıca mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olan Taşköprü Kaymakam Lojmanı’nın Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hakkındaki İl Özel İdaresi teklifi de müzakereye açıldı. İGM bu konuda da Sağlık Komisyonu’nun çalıştırılmasını kararlaştırdı.
Ağlı YİBO’nun tüm müştemilatıyla birlikte Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dönüştürülmesi için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle ilgili kesin kararında Hukuk Komisyonu’nun yapacağı çalışma neticesinde verilmesi İGM’nin dünkü toplantısında oy birliği ile kabul edildi.