“Ali Rıza” ekonomisi, inşaat, kaos

TÜİK, “İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2018” raporunu açıkladı, Kastamonu sınırları içindeki “cümle” ekonomide Çankırı ve Sinop’u katladık, iki komşumuzla birlikte “ulusal” tartıda ise 26 bölge arasında 25’inci olduk…
Kılpayı sonunculuktan kurtulduk.

“Bölgesel” deprem tüm şiddetiyle sürüyor…
Çankırı ve Sinop “ölü”, Kastamonu “koma”.

(“Gayri Safi Yurtiçi Hasıla” GSYİH “Herhangi bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belirli bir dönemde, yurtiçi etkinlikleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin üretim değerleri toplamından, bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler toplamının çıkarılması sonucu elde edilen değer” olarak tanımlanıyor…
Devlet harcamalarından tutun yabancı şirketlerin üretimlerine kadar cümle rakamlar GSYİH havuzunun içinde yer alıyor.)

2018 yılında tarımda 2 milyar 40 milyon 228 bin TL, sanayide 2 milyar 632 milyon 865 bin TL, hizmetler sektöründe 6 milyar 422 milyon 306 bin TL üretim yaptık, 1 milyar 294 milyon 684 bin TL vergisiyle birlikte toplamda ekonomiye 12 milyar 390 milyon 83 bin TL katkı yaptık…
Türkiye ekonomisinin toplam üretim değeri ise 3 trilyon 724 milyar 387 milyon 936 bin TL.

“Vatana hizmet” burada başlıyor…
Toplam üretim içindeki payımız mikroskop ile seçilebiliyor.

“Partner” illerimiz Çankırı ve Sinop ise…
“Yarımız” bile değil.

(İstanbul, Türkiye ekonomisinin 3’te 1’ini üretiyor…
İstanbul’un taşı toprağı altın.)

Ekonomide Osmaniye’nin gerisindeyiz…
Tarımda Yozgat’tan gerideyiz.

Nüfusumuz “kırsal”…
Tarımda yokuz.

OSB’lerimiz “dolu”…
Sanayide yokuz.

“Hizmet” sektörü olmasa…
El elde baş baştayız.

(Hizmet sektörü içinde “devlet” harcamalarını kayda aldığımızda asıl tablo ortaya çıkıyor…
Devlet olmasa, tek çare “terki diyar”.

İstanbul’dan ambarla mal getirip sattık, yüksek emsaller ile inşaatlar diktik, “gerçek” üretimin kıyısına uğramadık…
Film bitti.

Yekûn mesleklerdeki sermaye sahipleri “müteahhit” olmuştu…
Şimdi “lokantacılık” gözde iş.

“Teknoyatırım”dan geçtim…
“Torna” atölyesi kuran yok.

Müstehak…
“Kaos” kapıda.

 

Daday’da eğitim

Daday, Merkez İlçe’nin arka bahçesi…
Göl Köy Enstitüsü’nün mirası sayesinde eğitimden nasibini fazlasıyla almış bir ilçemiz.

“Miras” bir yere kadar…
Bugün eğitimde durum ne?

“Altın çağ”…
Sıkletindeki diğer ilçelerde olmayan bir ayrıcalığa sahip Daday, 2 lisesi var, “çok programlı Anadolu lisesi” ve “imam hatip lisesi”.

Keza aynı zenginlik “ortaokul” seviyesinde de var, “ortaokul, yatılı bölge ortaokulu, imam hatip ortaokulu”…
“Ağaç yaşken eğilir”.

“Çok programlı” Anadolu lisesinde 9 öğretmen var, ders başına bir öğretmen, “resim, müzik, fizik, coğrafya” başka bahara…
“Fen bilgisi ve sosyal bilimler” derslerine imam hatip lisesinden takviye.

Daday’da görev yapan eğitim emekçilerine “şükran”…
Devraldıkları miras ağır, hakkıyla geleceğe devretmeleri “temenni” olsun.

 

MUSTAFA AFACAN