Arıtma tesisi ihale aşamasında

  • Kastamonu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğan, Atık Su Arıtma Tesisi’nde önemli mesafeler kat ettiklerini ve Sanayi Bakanlığı tarafından ihale edileceğini, prosedürlerin tamamlanmasının ardından ihale tarihinin açıklanacağını söyledi.
  • İlave OSB hakkında ise Hakan Aydoğan, kamulaştırma konusunda finans sıkıntısını çözmeye çalıştıklarını belirterek, “Yönetim kurulumuz Bakanlık bütçesinden alacağı pay dışında bütçeye alternatif planlar yapmak için çalışmaktadır” dedi.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetimi Atık Su Arıtma Tesisi ve İlave OSB konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’nin hali hazırda 122,5 ha alandan ve 36 parselden oluştuğunu, mevcutta 28 firmanın üretimine devam ettiğini, kalan parsellerde ise inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğan, “1993 yılında temelleri atılıp 1997 yılında alt yapısı tamamlanmış olan OSB için bugüne kadar emeği geçen herkese öncelikle teşekkürlerimi sunmak isterim. Göreve henüz gelmiş olmamız sebebiyle OSB’de eksik bulduğumuz ve geliştirilmesini gerekli gördüğümüz hususlar üzerinde duruyoruz ve şeffaf bir şekilde rutin olarak kamuoyu açıklamalarına devam edeceğimizi belirtiriz. OSB ile ilgili merak edilen konuları kaynağından aktaracağız. Bunlara ek olarak hızlı tahsis isteyen yatırımcılarımızın taleplerine cevap verebilmemiz için de gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız” dedi.

Atık Su Arıtma Tesisi için belirli bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Hakan Aydoğan, “Teknik bir aksaklığa sebebiyet vermemek için, alınan tekliflerle projemizi güzel bir noktaya taşıyarak, ihale sürecini yönetim olarak başlatmış olsak da Türkiye’nin ekonomik konjonktüründen dolayı Atık Su Arıtma Tesisi sisteminin mekanik ve elektronik ekipmanlarının bu sebeplerden olumsuz etkilenmesinden dolayı bağlı bulunduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğini almak istedik. Süreç önceki yönetim döneminde başlamıştı, şuan bunu ilerleterek ihale tarihini belirleyecek noktaya geldik. Tamamen bakanlık marifetiyle ihale edilecek olan Atık Su Arıtma Tesisi için bölgemizin ve özellikle civar köylerimizin  selametini sağlayacağımız için mutluyuz. Altını özellikle çizmek isterim ki açık ihale ile Sanayi Teknoloji Bakanlığınca ihale edilecek olan tesisin ihale bedeli ancak bu ihale yapıldığında netlik kazanacaktır. Tüm prosedürleri tamamlamamız sebebiyle önümüzdeki süreçte ihale tarihi bakanlığımız tarafından belirlenecektir” diye konuştu.

OSB’lerin mevzuat çerçevesinde idare edilen bir kamu teşekkülü olduğunu ve kanun çerçevesinde kamulaştırmaya doğrudan yetkili olmadığını da hatırlatan Hakan Aydoğan, “Bağlı bulunan yetkili idarelerce kamulaştırma yapılır ki bizim bağlı bulunduğumuz yetkili idare Kastamonu İl Özel İdaresi’dir. İlave OSB’nin kamulaştırma sürecinin İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan komisyonca başlatıldığı ve yürütüldüğü kamuoyu tarafından bilinmektedir. Kamulaştırma ödenek dahilinde gerçekleşen bir süreç olduğundan bu noktada finans anlamında Bakanlık desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bütçe dahilinde bu destek tarafımıza geçen yıl gönderilen kısmı bir ödenek ile bütçe tutarı oranında uzlaşma sağlanan parsellere ödeme yapılarak, tapuları OSB adına devir alınmıştır. Bundan sonra kamulaştırma ile ilgili alınan prensip kararında Bakanlık tarafından gönderilecek bütçe dahilinde ileriki süreçte yalnızca uzlaşma sağlanan arsa sahiplerine ya da uzlaşma isteyen parsel sahipleri ile kamulaştırmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Yeni yılda planlanan bütçelerde Bakanlık tarafından kamulaştırma için Türkiye geneli belirlenen tutar çok düşük olması sebebiyle ilimize düşecek tutar belli dahi olmamıştır. Buna rağmen yönetim kurulumuzun finans açısından oluşan sorunu çözme yönünde Bakanlık bütçesinden alacağı pay dışında bütçeye alternatif planlar yapmak için çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

Hakan Aydoğan, açıklamasında son olarak, “Her ne kadar seçim süreci neticesinde müteşebbis heyetin varlığı sona ermiş ve genel kurula geçilmiş olsa da ilimiz kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanayicilerimizin desteği ile Kastamonu’muzun ekonomik geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.