ATLAS Dergisinin Şubat Sayısında 4 Mevsim Ilgaz Çağrısı

Türkiye’nin en çok okunan dergilerinden Atlas’ın (Aylık Coğrafya, Turizm, Keşif Dergisi), 311 numaralı Şubat 2019 sayısında Millî Parklarımızdan doğa şaheseri Ilgaz Dağları’yla ilgili bir makale yayımlandı. İstanbul’dan Metin Boyacıoğlu dostumuzun haberdar ettiği, hatta göndermek lütfunda bulunduğu dergideki makalenin künyesi şöyle:
Barış Koca; “Kastamonu-Çankırı/ Ilgaz Dağları, Yücelikte Mevsimler”, Atlas, S 311, 2/2019, s.94-110.
Dergi, her makale için hayli masraf yaptığı ve fotoğraf çekimine çok önem verdiği için kaynak gösterilerek dahi hiçbir metin ve resim alıntısına izin vermiyor. Ancak para ödenerek bu mümkün olabiliyor. Bu sebeple makaleden hiçbir alıntı yapmayacağız. Kastamonu Valiliğinin Ilgaz Dağları’yla ilgili önemli bir kitabının bulunduğunu da bu arada turizm yazarlarına hatırlatmadan geçemeyeceğiz:
Fahri Özbek-Murat Karasalihoğlu, Anadolu’nun Yüce Dağı/Kastamonu’nun Yıldızı Ilgaz Dağı, Kastamonu 2009, Özeller Medya Tanıtım Matbaa, 222 s. Kastamonu Valiliği Yayını.
Bu kitapta, Atlas’ın dikkat çektiği konu enine boyuna ele alınmıştır.
Barış Koca, makalesinde özetle Kastamonu yöneticilerinin çok arzu ettikleri ve bilincinde oldukları “4 Mevsim Kastamonu” “4 Mevsim Ilgaz” turizm olgusuna dikkati çekmek istiyor. Çankırı ve Kastamonu illerinin birlikte kullandıkları Ilgaz Dağları’nın sadece Kış Turizm Merkezi şeklinde kullanılmasının yeterli olmadığı; dağın, Millî Park’ın bitki örtüsü, hayvan zenginliği bakımından da bir doğa şaheseri olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesini tavsiye etmektedir… Dağın “Millî Park” ilan edilip koruma altına alınması da bu sebepledir.
İçlerinde Araçlı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi E Öğretim Üyesi botanikçi Prof.Dr. Sadık Erik’in de bulunduğu bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre Ilgaz Dağları’nda 211 floristik, 45 endemik bitki, 42 kuş, 28 memeli, 12 sürüngen ve 5 iki yaşamlı hayvan türünün bulunduğu belirlenmiştir. Türkiye’deki önemli 97 kuş alanından biri Ilgaz Dağları’dır. Ayrıca, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneğinin yaptırdığı bir araştırmaya göre “Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları”ndan biri konumundadır.
Ilgaz Dağları her mevsim yürüyüş ve tırmanış sporcularına, doğa severlere kucak açmakta, küçük göl ve akarsularıyla, temiz havasıyla, bitki ve yabani hayvan zenginliğiyle unutulmaz saatler, günler vadetmektedir. Büyük şehrin dağdağasından kaçıp sağlıklı bir hayata merhaba demek için dağın eteğindeki köyler ve dağdaki oteller eşsiz imkânlar sunmaktadır. Bazı akarsular alabalık tesisi olarak değerlendirilmiştir.
Barış Koca uzun yazısını, Ilgaz’ın Büyük Hacet ve Küçük Hacet Tepeleri, bazı göl ve akarsular, mantar ve çiçekler, kuş ve karacalarla ilgili tablo niteliğinde 16 fotoğrafla donatmış.
Bu yazı dolayısıyla hemşehrilerimize bir müjde verebiliriz. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi E Öğretim Üyesi hemşehrimiz bitkibilimi uzmanı Prof.Dr. Sadık Erik’in hazırladığı Kastamonu Çiçekleri adlı kitap Kastamonu Valiliği tarafından “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu Projesi” çerçevesinde yayımlanmak üzere basımevine verilmiştir. Prof.Dr. Sadık Erik, yıllardan beri Kastamonu’nun anıt ağaçları ve çiçekleri üzerine araştırmalar yapmaktaydı. Üç ciltten oluşan Anıt Ağaçlar’ın ardından Kastamonu Çiçekleri adlı kitap mutlaka binlerce doğaseverin Kastamonu’ya seyahat etmesine sebep olacaktır.
Barış Koca’yı Atlas’taki makalesi dolayısıyla kutlarken dergi yöneticilerine de Kastamonuluların sevgi, saygı ve şükranlarını sunuyoruz.