Başka devlet hastanemiz yok

MUSTAFA AFACAN

Senelerdir yazar dururuz ilimizdeki “hekim” açığını, “mecburi hizmet” sürecini tamamlayan bağlasan durmuyor ekseriyetle, yerleri yeni “mecburi hizmet’çiler” ile doldu doldu, dolmadı diğer şehirlere “talim” hastalar…

İlimizde neden hekim tutamadığımızın “yerel” sebepleri olduğu gibi “genel” nedenleri de var.

Evvela sağlığın kendine menkul bir alan olmadığını, ilin ekonomisi ve sosyal hayatı ile birlikte ele alınması gerektiğini en baştan anlamamız lazım…

“Bütüncül bakış açısı”.

Kastamonu’da “hastane” dışındaki süreçlerin olumlu yönde ivmesi artmalı ve hekim beklediği “iklim” içinde yaşamalı ki, mercek sadece “sağlık” sektöründeki sorunlara dönebilsin…

Kastamonu’nun “tali” alanlarındaki “oksijen” seviyesinin asgari düzeyde dahi olmadığını kabul edelim en baştan.

Keza…

“Sağlık” alanında sittin senedir birikmiş sorunların da birkaç yıl içinde çözülmesini beklemek de aşırı iyimserlik olur.

“Dönüşüm” zaman alacak…
“Boyacı küpü” değil sonuçta.

Kastamonu’daki “asli” problem, “dönüşüm” sürecine kamuoyunun “ortak” olmaması ya da oldurulmaması…
“Hastane-vatandaş” işbirliği olmadığında, dışarıda kalana sadece “eleştirmek” baki kalıyor.

Pandeminin getirdiği sınırlar ve dezavantajlar “tuz biber” zaten…
Vatandaş “hiddetli”.

Hekim “dertli”…
İdare “dert başından aşkın”.

El birliği ile devlet hastanemizi “yükseltmek” zorundayız…
“Memleket meselesi”.

Hekim “gider”…
Vatandaş “kalır”.

Üstüne üstlük tam da yokuşun en kıymetli ve aşılması lazım gelen yerindeyken “pes” etmeyelim…

“Tıp fakülteli, kurulması planlanan diş hekimliği fakülteli, aynı yerleşke içinde inşaatına başlanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezli” hastanemiz, hiç olmadığı kadar yaklaştı ilimizin sağlık sorunlarını olabildiğince çözme yoluna sokmaya.

Destek olalım…
Elbirliği elzem.

Not: Kastamonu’da “hekim” durmuyor…
Ülkemiz genelinde de durmuyor.

Hekim göçü “yerel” değil…
“Genel” bir sorun.

Cumhuriyet gazetesine konuşan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak acı gerçeği açıkladı…

“3 bini aşkın hekim başka ülkelerde çalışmak için Türkiye’den ayrıldı. Bu rakamları odalardan talep ettikleri belgelerden tespit ediyoruz. Bugün bir hekimin maliyeti Türkiye için yaklaşık 1 milyon dolara denk geliyor. Biz yetiştirdiğimiz hekimleri maalesef yurtdışına gönderiyoruz. Hekimlerin en çok gittikleri ülke ise Almanya. Yani 109 tıp fakültesinden mezun olan 400 civarındaki hekimi yurtdışına göndermek için eğitim veriyoruz.”

(Hekim başına 1 milyon doları vergilerimizden karşılıyoruz…
Hans’a Helga’ya ikram ediyoruz.)

Kastamonu’daki hekim ya özel sektöre geçiyor ya da başka illerdeki kamuya, nefesi daha geniş olan ise soluğu yurtdışında alıyor…
İç göç, dış göçe evriliyor.

Prof. Dr. Kaynak acil çözüm bulunması gerektiğini altını çiziyor…
Gidişatın sebeplerini ve çözüm yollarını bir bir izah etmiş.

Ankara’da dermen ararken…
Yolumuz Münih’e çıkmasın aman.

MUSTAFA AFACAN