Batı, girdiği yeri batırmak/sömürmek ister

Artık görmemiz gereken gerçek var. İstilacı/sömürücü güçler Ortadoğu’da son kale Türkiye’yi deneme tahtası görüp terör eylemleriyle sarsma sevdasına kapılmış bulunuyorlar.
Türkiye, Ortadoğu’nun Batılı anlamda gelişmiş/kalkınmış, bölgesinde sivrilen bir ülke…
Bu konuda daha da kalkınma/güçlenme çabası/azmi içinde…
Kuruca Atatürk’ün de gösterdiği hedef bu  zaten…
Türkiye “muasır medeniyeti” yakalayacak… “Yurtta sulh, dünyada sulh” olacak…
“Aklın yolu bir”, tutulan/izlenen yol bu idi zaten…
“Atatürkçü Türkiye” idi özlenen/hedeflenen…
Ama zaman geldi, dış mihrakların/odakların icat ettiği “ılımlı islam dini nifakı”; Türkiye’nin mezhepsel odaklarını tetiklemek isterken; ülke bütünlüğünün temelindeki “Atatürkçü düşünce ve eylem” kararlılığını da sabote etme amacını güdüyordu.
Otuz yıl sonra durum/manzara ortada…
Ülke;  tarikatlar, şeyhlerle doldu… İslami görüntüyle boy atan “iç-dış odaklı/beslemeli terör” de bu paralelde gelişti…
•••
Dikkatinizden kaçmamıştır kuşkusuz…
Bakınız, Kuzey Afrika’da başlayıp Ortadoğu’ya sıçrayan  “komprime/rahat yutulacak küçücük devletçikler yaratmak için yeni sınırlar  belirleme” çabası/amacı, ülkemiz dışında bu coğrafyada nasıl uygulamaya konulduğunu hep birlikte yaşadık/yaşıyoruz.
Yine dikkatinizi çekmek isterim: Diğer ülkelerde de terör eylemleri ülkemizdeki gibi başlamadı mı?
Sonradan şiddetini artırıp ülkeleri barış ortamından savaş alanına çevirmedi mi?
Uyanık olmalıyız… Hem de çok, uyanık…
Türkiye’nin birincil sorunu; -artık belli olan- “dahili ve harici bedhahlar”ın  ülkemiz üzerinde sahnelemek istediği terörü tırmandırıp amaçları olan “bölünme”yi  gerçekleştirmek…
•••

Derler ya; “Türk’ün Türk’ten başka dostu yok…” diye.
Çok doğru… Türk’ü kendi bütünlüğü olan “kardeşlik” ortamından koparıp; bölüp parçalamayı, birbirine düşürmeyi amaçlayan son terör olayını iyi okuyup tahlil/analiz etmek durumundayız.
Birincil ve en büyük sorunu  “terör”dür  bu ülkenin…
Anayasa… Başkanlık…
Bu iki konu -sorun değil-” Seçim Yasası”. Ve “Partiler Yasası”  demokratikleştirildikten ve  yeni bir seçim yapıldıktan sonra ancak ülke gündemine gelmeli…
Bu konuya bir başka yazımda dinleneceğim….