Belediye Meclisi’nde imar yoğunluklu oturum

Belediye Meclisi önceki akşam yapılan aralık ayı ikinci toplantısında,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait lojmanların kapsadığı alanın konut alanına çevrilmesiyle ilgili imar plan değişikliği talebini, komisyonun görüşü doğrultusunda, bütünlüğü bozacağı düşüncesiyle erteledi.

Budamış mevkiinde yer alan parsel için yasal prosedür içerisinde istenen “iki katlı ayrık nizam” yapılaşmayla ilgili özel imar talebi hakkında verilen olumlu karara askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ise , komisyon görüşü doğrultusunda oy çokluğuyla reddedildi.

 

Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ikinci toplantısı önceki akşam Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu başkanlığında yapıldı.

İmar konularının ağırlıkta olduğu Meclis’te Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün yazısıyla Kuzeykent Mahallesi’nde yer alan 742 ada 34 parsel ve Saraçlar Mahallesi 789 ada 22 parsel üzerinde bulunan ve resmi kurum alanında kalmakta olan il müdürlüğüne ait lojman olarak kullanılmak üzere tahsisli taşınmazların konut alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği görüşüldü.

Konuyla ilgili komisyon raporunda, “Söz konusu lojmanların bulunduğu parseller ve çevresine bakıldığında alanın tamamıyla resmi kurum alanı olarak planlandığı ve bu alanlar içerisinde yine farklı kurumlara ait lojmanların olduğu, ayrıca bu bölgelerden bağımsız olarak yine birçok resmi kurum alanı içerisinde lojmanların yer aldığı görülmektedir. Bu tip taleplerin diğer kurumlarca da istenebileceği dolayısıyla tüm lojmanların mevcut durumları da dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla planlama yapılması gerektiği, bu haliyle imar plan değişikliğinin mevcut şehir imar planı ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozacağı, planlama ilkeleriyle de bağdaşmayacağı düşünülerek diğer kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak hazırlanan imar planı değişikliğinin ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı. Komisyon raporu meclisçe de oy birliğiyle kabul edildi.

BUDAMIŞ’TAKİ İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZLARA RET
Budamış Mahallesi 325 ada 9 parsele ait olan ve Belediye Meclisi’nce onaylanıp,çok katlı değil “iki katlı ayrık nizam” yapılaşmaya izin veren 08.10.2019 tarih ve 97-98 no’lu kararına 30 günlük askı süresi içerisinde dilekçeyle yapılan 42 itiraz görüşüldü.

Söz konusu itiraz dilekçelerinde, özetle, bölgede uzun zamandır Belediye Başkanlığı’nca imar planı çalışması olduğu, 325 ada 9 parselin ise bu bölgenin tam ortasında kaldığı, bu tür bireysel imarın yapılacak olan şehir planına uygun olmayacağı, çarpık bir kentsel yapılaşmaya yol açacağı, şehir imar planının bütünüyle ele alınması gerektiği, yönetmelikler gereğince sosyal ve teknik altyapı alanlarının düşünülerek planlama yapılması, münferit tadilatların örnek teşkil edeceği dolayısıyla başka kişilerin de özel imar yaptırmak isteyeceği belirtildi. CHP Meclis üyeleri Sibel Karakaş ve Özgür Ergülenoğlu, Budamış mahallesinde yüksek katlı yapılaşmaya izin verilmeden ayrık nizam 2 kat olarak çağdaş şehircilik anlayışına uygun yeşil alanları, yolları, parkları, sosyal ve resmi kurum alanlarıyla düzenli ve ihtiyaca hizmet edebilecek şehirleşmenin sağlanabilmesi için öncelikle imar planı yapılması ve sonrasında yapılan imar planına uygun bir şekilde arsaların imara açılması ve yapılaşma izni verilmesinin doğru olacağını, aksi takdirde imar planı öncesi verilecek inşaat izninin, düzenli ve çağdaş şehirleşme imkanını ortadan kaldıracağı, Budamış mahallesinde yapılacak imar planında yapılaşmanın ayrık nizam iki kat olarak belirlenmesinin uygun olduğundan, bu yöndeki karara itirazlarının olmadığı, bu nedenlerle kararın aykırı bulunduğundan itirazın kabul edilerek yapılacak imar planı ve düzenlenmesi sonrasında inşaat izni verilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Necati Atak ise kabul edilen özel imarla ilgili özellikle Karayolları gibi hiçbir kurumdan görüş alınmadığını ve yapılacak genel imar planının yaşanabilir bir kent imarı için bütün olarak yapıldıktan sonra imar izni verilmesi gerektiğini belirtti ve söz konusu kararın iptali istedi.

Komisyon raporunda ise şu görüşler yer aldı:

“Yapılan incelemelerde komisyon üyelerinin tamamı 04.09.2019 tarih ve 29 sayılı komisyon kararında belirtilen görüşlerinin geçerli olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre Komisyon Başkanı Recep Mor, Komisyon Başkan Yardımcısı Mehmet Cevad Uyanık ve üye Alp Ercan Karakaş itirazların reddini belirterek hazırlanan imar planının kabulünü, üyelerden Serhat Köylü ve Sibel Karakaş ise itirazların kabul edilerek bu parsele ait hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi ve belediyece bütüncül bir imar planı yapıldıktan sonra inşaat izni verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan oylama neticesinde itirazların reddine, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının kabulüne 2 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

Komisyon kararı Meclis’e sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.