Beslenme ve gıda geleceği için, 43 tür içinden 3 hedef tür belirlendi

Siyez
  • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2012 yılından bu yana yürütülen Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi sona erdi. 3 pilot alandaki 10 ilde yürütülen proje kapsamında çalışılan 43 tür içinden 3 hedef tür seçildi. Bunlar Ege Bölgesi’nden Şevketi Bostan, Karadeniz Bölgesi’nden Siyez Buğdayı, Akdeniz Bölgesi’nden ise Çiriş.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2012 yılından bu yana yürütülen Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi sona erdi. 3 pilot alandaki 10 ilde yürütülen proje kapsamında çalışılan 43 tür içinden 3 hedef tür (Şevketi Bostan – Ege Bölgesi, Siyez Buğdayı – Karadeniz Bölgesi ve Çiriş – Akdeniz Bölgesi) seçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı’nın Koordinatörlüğü’nde 2012 yılında başlayıp, 2018 yılında tamamlanan Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi’nin kapanış toplantısı ve Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Paneli Antalya’da gerçekleştirildi

Ulusal proje koordinatörü Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanı Dr. Hasan Gezginç’in açılış konuşması ile başlayan toplantıya; proje yürütücüleri, küresel proje koordinatörü Danny Hunter, Bioversity Internatinoal’dan Terasa Borelli, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Gürcan Özdağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanı Osman Demirel, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Cüneyt Ancın, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde Uzman Dr. Hasan Irmak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden, araştırma enstitülerinden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve üreticiler katıldılar.

Küresel bazda Türkiye, Brezilya, Sri Lanka ve Kenya tarafından yürütülen proje ile gıda ve beslenme için uygun biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir bir şekilde kullanımının sağlanması, hedef kullanıcıların refahının arttırılması ve gıda güvenliğinin teminine katkı sağlamak amaçlandı.

Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi Bioversity International koordinatörlüğünde yürütüldü. Veri tabanı oluşturmak, farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri ve politika ve mevzuat hazırlamak olarak 3 aşamada faaliyetler gerçekleştirildi.

PROJE 3 PİLOT ALANDA 10 İLDE YÜRÜTÜLDÜ

Proje; seçilen 3 pilot alanda Kastamonu, Sinop, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Muğla illerinde yürütüldü.

Seçilen bölgelerde, yenebilir doğal bitkiler, doğa mantarları ve yöresel beslenmede öne çıkan siyez buğdayı, börülce ve gölevez gibi yerel çeşitler olmak üzere 43 tür üzerinde çalışıldı.

Türlerin tüketim, beslenme, toplama, üretim, pazarlama ve geleneksel bilgilerine yönelik detaylı veriler anket yoluyla elde edildi. Besin değerlerini belirlemek amacıyla türlerin makro besin, mineraller, vitaminler, nem, kül ve antioksidan analizleri yapıldı.

Çalışılan 43 tür içinden 3 hedef tür (Şevketi Bostan Ege Bölgesi, Siyez Buğdayı Karadeniz Bölgesi ve Çiriş Akdeniz Bölgesi) seçildi.

Proje çalışmalarının aktarıldığı birçok farkındalığı arttırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

BESLENME VE GIDA İÇİN BİYOÇEŞİTLİLİK PANELİ

Kapanış toplantısı sonrası beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Paneli gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kuddusi Ertuğrul, Prof. Dr. Nevin Şanlıer ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk’ün “Biyoçeşitlilik ve Yabani Türler”, “Fitokimyasallar ve Sağlık” “Gastronomi ve Yenilebilir Yabani Türler” konusunda bilgiler verdiği panelin bitiminde ise Şef Yunus Emre Akkor ve Şef Melih Demirel Osmanlı ve modern mutfak uygulamalarından örnek yemekler yaparak katılımcılara sundular.

Ekmek ustası Mine Ataman ise siyez buğdayından yapılmış ürünleri tanıtarak, sunumlar yaptı.