“Biat edecek nesillerin yetişmesi isteniyor”

KESK’e bağlı Eğitim Sen’in Kastamonu Şubesi tarafından “Eğitimde Yaşanan Dönüşümün Boyutları” konulu seminer düzenlendi.
Şerife Bacı Öğretmenevi’nde düzenlenen seminer Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Dr. Erkan Aydoğanoğlu tarafından verildi.
Günümüz eğitim sisteminde biat edecek nesiller yetiştirmenin amaçlandığını söyleyen Dr. Erkan Aydoğanoğlu, “Kız ve erkek öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bir arada okutulması, farklı cinslerin birbirini tanıması, farklılıklarına saygı göstermesi ve kadın erkek eşitliğinin okul çağlarından itibaren bilince çıkarılması açısından önemlidir. Karma eğitim sadece eğitim alanı ile ilgili olmayan, toplumsal, sosyolojik ve pedagojik açıdan çok yönlü özellikleri olan bir uygulamadır. Kız ve erkek öğrencilerin önce ayrı sınıflarda, daha sonra ayrı ayrı okullarda öğrenim görmesinin arkasında yatan asıl unsur dindar nesiller yetiştirmenin ötesinde güçlü olan karşısında itaat edecek, iktidara her koşulda biat edecek, sorgulamayacak, araştırmayacak, ne verirseniz onu alacak, zam istemeyecek nesiller yetiştirmektir” dedi.
Türkiye’deki din dersi modelinin Afganistan, Pakistan, Sudi Arabistan, Katar ve Yemen’de uygulandığını, batı ülkelerinde ise zorunlu din dersi değil, dini bilgiler dersinin verildiğini belirten Dr. Erkan Aydoğanoğlu dünyada ilk kez 9 yaşında ilkokulu bitiren çocukların bu sene Türkiye’den çıkacak olmasının daha da acı olduğunun altını çizdi.
İktidar partisinden olmayan İl Milli Eğitim Müdürü’ne hatta okul müdürüne rastlamanın mümkün olmadığını da belirten Dr. Erkan Aydoğanoğlu, “Türkiye’de şuanda fiilen hükümet memurluğu uygulanmaktadır. Seçim öncesi 850 bürokrat istifa ediyor, 800’ü AKP’den milletvekili aday adayı oluyor. Hükümet memurluğu başkanlık sisteminin bir ürünüdür” dedi.
Laiklik ve Laik eğitim mücadelesinin önemli olduğuna da işaret eden Dr. Erkan Aydoğanoğlu, “Laiklik; dinsel etkinliklerin, devlet ve ekonomik yaşamdan ayrı olarak ele alınması, devletin dinsel esaslara ve dini güce dayanmaması, devletin bütün din ve inançlar karşısında tarafsız olmasını ifade eder. Laikliğin temel ilkesi başkalarının inançlarına, düşüncelerine saygılı olmak, aklı ve bilimi rehber edinmek, hangi din ve inançtan olursa olsun her insanın değerli olduğunu savunmak, farklı inançlara ve inanmayanlara saygı göstermektir. Laik eğitim, dinsizlik eğitimi demek değildir. Eğitim sisteminin bilimsel esaslara göre demokratik bir içerikte düzenlenmesinin önkoşuludur. Laik olmayan bir eğitim sistemi bilimsel olamayacağı gibi, ne demokrasiye hizmet etmesi, ne de bireylerin inançlarını serbestçe yaşaması mümkündür. Eğitimde her türlü ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve uygulamalardan uzak durulmalı, eğitim müfredatının oluşturulması ve uygulanmasında demokratik, laik, bilimsel ve evrensel ilke ve değerler referans alınmalıdır” diye konuştu.