Bilim, sanayi, teknoloji

Dünyanın her neresinde olursa olsun ekonominin kaldıracı bilim, sanayi ve teknolojidir; envai sektörde potansiyeli vinç misali gökyüzüne kaldırır, gökten insanların üzerine bereket ve refah yağdırır…

Kastamonu vilayeti olarak bugün yoksulsak sanırım başta gelen eksiğimiz bu.

Bilim, sanayi ve teknoloji namına yoksunluğumuzu hiç dert ettiğimize şahit oldunuz mu?..

Ben hiç rast gelmedim.

Bilimin olmazsa olmazımız olmasından geçtim, yokluğunu hiç hissediyor muyuz?..

İlkögretimdenüniversiteye kadar eğitim ve öğretimin her kademesinde çocuklarımızın zihin tarlasına merak ekmek peşinde miyiz?

Varsa yoksa ezber…

Varsa yoksa tekrarı tedrisat.

Allahvere bir kaç sanayi kuruluşumuz var el altında…

Bir çok sektörde katma değeri yüksek son mamuller yapamamanın hicranını yaşıyor muyuz?

Orman sektöründe misal, Türkiye halimize gülüyor…

Hammadde bizden, mobilya Siteler’den.

Teknoloji fakiriyiz…

Hazzetmiyoruz.

AR-GE yok…

Üniversite-sanayi işbirliği samanlıkta iğne.

Böyle gelmiş…

Böyle gidiyor.

El yordamıyla…

Zifiri karanlıkta.

Turizmden kitlesel üretime, tarımdan hayvancılığa…

Bilim, sanayi ve teknoloji olmadan yol almak olası değil.

Dünya her saniye değişiyor…

Biz yerimizde saymayı marifet bellemişiz.

Yükte hafif, pahada ağır ürünler imal etmeliyiz…

Aksi halde çalışır, çabalar varlık içinde yokluk çekmeyi sürdürürüz.

Çokça konuşur…

Birbirimizi dinleriz.

Dışarıdan kurtarıcı gelmesini beklemekten vazgeçelim…

Kendi göbeğimizi kestik kestik, kesemedik geçmiş olsun.

  • ••

Not:

Dağ tepe dolaşıyorum…

İlimizin envai uçlarında.

Köylerimiz atom bombası düşmüş gibi…

İnsan yok, evler virane.

İçinde tek hanenin bacasının tüttüğü köyler gördüm…

İçim kan ağladı.

Nereye gitti bu insanlar?..

Hallerinden memnunlar mı gurbet ellerde?