Bilim ve teknoloji namına ne ürettik?

mafacanBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Işık, “Türkiye’nin gelecek 4 yılda en önemli önceliği Ar-Ge ve inovasyona dayalı nitelikli üretim yapısına geçmek ve katma değeri yüksek ürünler üreterek 2023 hedeflerine ulaşmak” deyince…

Koskoca 2015 yılında Ar-Ge ve inovasyon namına acep ne ürettik ey Kastamonu?

Bakan Işık’ın memleketi Kocaeli’ne Türkiye sanayisinin başkenti olmak yetmiyor misal, kafaya koymuşlar illa bilim ve teknolojinin de başkenti olacaklar, ha babam çalışıyorlar…

E Kastamonu’nun bu yönde bir derdi, gayreti, planlaması var mı?

Ülkemizin yakın geleceğine dair halkayı biraz daha genişletirsem, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bugün yarın açıklayacağı yeni reform paketinin temelini sanayileşme ve üretim politikasının oluşturacağı kaydediliyor. Ülkemizin gündemine “Yerli sanayi, yerli teknoloji”, açıklanacak reform paketi ile birlikte daha bir ağırlıklı oturacak öyle görünüyor…

Mevcut durumumuza istinaden, reform paketinin Kastamonu’ya getirisi ne olacak peki?

Devam edeyim, TÜBİTAK, “Teknoloji Transfer Ofisi” kurulmasını desteklemek amacıyla 1601 destek programı kapsamında “Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması” çağrısına 15 Ocak 2016 tarihinde çıkacak…

Çağrıya başvuruda bulunacak üniversitelere koşulan ilk şart, son 4 yılda “Girişimci  ve  Yenilikçi Üniversite Endeks”lerinin en az birinde yer almış olmak olduğuna göre, üniversitemizde durum ne acep?

TEKNOKENT’ten geçtim, kurulmuş olduğuna içi doldurulmamış resmi internet sitesinden vakıf olduğum Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite ve özel sektör arasındaki boşlukta köprü görevi misyonunu 2015 yılında ne ölçüde gerçekleştirdi?..

Akademisyenler ile firmalar buluştu mu, ulusal ve uluslararası Ar-Ge destekleri alındı mı, AB proje destekleri konularında hem akademisyenler hem de firmalar bilgilendirildi mi?

Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor…

Kastamonu olduğu yerde duruyor (mu?).

Tekrar soruyorum…

2015 yılında kamudan özel sektöre, evrenin bilim ve teknoloji denizine kaç damla katkımız oldu?

•••

Not 1: Kastamonu Üniversitesi’nin bilim ve teknoloji üretimi yanı sıra sanayi işbirliğine yönelik ne adımlar attığına baktım…

Bi dünya “koordinatörlük” görünce pek bir mutlu oldum.

19 üyeli “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü” var…

2012 yılında 416 bin, 2013 yılında 546 bin liralık araştırmaya imza atılmış, 2014 verileri internet sayfasına henüz yüklenmemiş.

Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü var, Genel Koordinatör başkanlığındaki “Proje Yönlendirme Komisyonu”

Sanayi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı Projeleri, TÜBİTAK Projeleri, Yerli Yabancı, Özel Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları Projeleri, COST ve 7. Çerçeve Programı Projeleri, Kastamonu Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Geliştirme Projeleri, Avrupa Birliği-KUZKA Projeleri, Bakanlık Projeleri, KOSGEB Projeleri alt dallarına ayrılmış ve her birinin başına bir yetkili atanmış…

İnternet sitelerine yükledikleri henüz bir proje yok.

Teknoloji Transfer Ofisi var…

İnternet sitesi boylu boyunca boş.

mustafa-afacan-bant