Bir fikir, bir öneri “OT FESTİVALİ”

Ekonomik ve sosyal kalkınma amacıyla yerel potansiyeli harekete geçirme adına arayışlarını sürdüren ilimiz için “turizm, “tarım” ve “orman” sektörlerini bir araya getirebilecek olan “Ot festivali” bir seçenek olabilir.

Sahip olduğu “orman varlığı ve tarım birikimi” sayesinde her ilçesinde yenilebilir çeşitli bitki yetişen ilimiz, düzenlenecek “ot festivali” ile bu zenginliğini turizm yolu ile tanıtıma açma fırsatı yakalamış olur.

“Ot festivali” sayesinde ilimizde var olan ancak “göze gözükmeyen” bir ekonomi alanı olan “bitki” sektörü, bu sayede hem teşvik edilme hem de potansiyelini artırma olanağı bulabilir.

“Yerel yönetim, üniversite, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, üreticiler” işbirliğinde hayata geçirilebilecek olan “ot festivali” sayesinde ilimizin “doğa harikası” olduğu göz önüne serilebilir.