Bizim bölge GSYH’de küme düştü

TÜİK Başkanlığı tarafından 2018 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla haber bültenini açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı %31,2 ile İstanbul alırken, Kastamonu ise 2017 yılında 10 milyar 546 milyon TL olan Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını 2018 yılında 12 milyar 390 milyon TL’ye çıkarttı ve toplam GSYH’den %0,33 pay aldı. Kastamonu’da dolar bazında kişi başına GSYH 6 bin 947 $ olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde, TR10 (İstanbul) %31,0 ile toplam GSYH içinde en yüksek payı aldı. TR10 (İstanbul)’u, %8,9 pay ile TR51 (Ankara) ve %6,3 pay ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) izledi.  Son üç sırada ise %0,85 pay ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), %0,64 pay ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve %0,60 pay ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) yer aldı.

 

İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2018 yılında İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon TL ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den %31,0 pay aldı. İstanbul’u, 329 milyar 831 milyon TL ve %8,9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon TL ve %6,3 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 3 milyar 289 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH’den en yüksek payı alan ilk üç il, 2018 yılında toplam GSYH’nin %46,2’sini oluşturdu.

Kastamonu, 2017 yılında 10 milyar 546 milyon TL olan Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını 2018 yılında 12 milyar 390 milyon TL’ye çıkarttı ve toplam GSYH’den %0,33 pay aldı.

Kişi başına GSYH’de 2018 yılında, Kocaeli 79 bin 254 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli’ni, 76 bin 769 TL ile İstanbul ve 60 bin 249 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 16 bin 194 TL ile Şanlıurfa, 16 bin 68 TL ile Van ve 15 bin 121 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2018 yılında onüç il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Kastamonu’da 2017 yılında 28 bin 149 TL olan kişi başına GSYH %16,5 oranında artarak 2018 yılında 32 bin 789 TL’ye yükseldi. 2018 yılında dolar bazında kişi başına GSYH ise 6 bin 947 $ olarak hesaplandı.


26 bölge arasında son üçteyiz

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde, TR10 (İstanbul) %31,0 ile toplam GSYH içinde en yüksek payı aldı. TR10 (İstanbul)’u, %8,9 pay ile TR51 (Ankara) ve %6,3 pay ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) izledi.

Son üç sırada ise %0,85 pay ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), %0,64 pay ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve %0,60 pay ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) yer aldı.

Bölge içi sektör paylarına göre, TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) %29,6 ile tarım sektöründe, TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) %51,2 ile sanayi sektöründe ve TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) %72,8 ile hizmetler sektöründe en yüksek paya sahip oldu.

TÜİK Bölge’nin bilgilendirme bülteninde Kastamonu’yla ilgili ayrıntılar şöyle paylaşıldı:

“2018 yılında Kastamonu’da Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde Tarım sektörü payının %16,5 Sanayi sektörü payının %21,2 ve Hizmetler sektörü payının da %51,8 olduğu görülmektedir.

Vergi-sübvansiyonların payı ise %10,4 olarak açıklanmıştır.

2017 yılında GSYH’ya katkısı 1 milyar 812 milyon TL olan Tarım sektörü %12,6 artış göstererek 2018 yılında 2 milyar 40 milyon TL değerine ulaşmıştır.

2017 yılında GSYH’ya katkısı 2 milyar 241 milyon TL Sanayi sektörü de 2018 yılına gelindiğinde %17,5 büyüyerek katkısını 2 milyar 633 milyon TL’ye çıkartmıştır.

Hizmetler sektörünün GSYH’ya katkısı 2017 yılında 5 milyar 293 milyon TL iken %21,3 artış göstererek 2018 yılında 6 milyar 422 milyon TL değerine yükselmiştir.”