BM’de seçimli toplantı

Belediye Meclisi’nin seçimli toplantısı Galip Vidinlioğlu başkanlığında gerçekleşti.  Toplantıda Belediye Meclisi Başkan Vekili olarak MHP’den Mehmet Yurt ve Mehmet Melekoğlu seçilirken, Belediye Meclis kâtipliğine yine MHP’den asil üyeler Sezgin Sezen, Nurten Ciğerci seçildi. AK Parti ise her iki seçimde de aday belirtmediğini açıkladı.

1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Sönmez, Ali Yaykan ve Hamdi Öz ise Belediye Meclisi Encümen Üyesi olarak seçildi.

MHP’den Sezgin Sezen, Nevin Karaca, Nurten Ciğerci; AK Parti’den Necati Atak ve Nevzat Birgen oybirliğiyle Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi seçilirken, İmar Komisyonu’nu ise MHP’denRecep Mor, Ferdi Kargılı, Cevad Uyanık, AK Parti’den İzzet Serhat Köylü ve Hüseyin Aydın’dan oluştu.

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ayrılan krediye ve bundan sonraki tanzim edilecek kredileri kullanabilmesi için şehrin içinde kalan her iki sanayi sitesininkentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesine yönelik yazısı İmar Komisyonu tarafından değerlendirildi.

Buna göre şehir içerisinde kalan sanayi alanının, gelişim alanı olarak değerlendirildiği dikkate alındığında, şehrin günümüz çalışma koşullarında yetersiz kalan 2 adet küçük sanayi sitesinin planının sahaya taşınması ve bununla berabereskiyen ve yeniden inşa edilmesi gereken diğer yapıların, dönüşüm sınırları içerisine alınması uygun olacağı değerlendirildi. Söz konusu İmar Komisyon kararı, Meclis’in oylamasına sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Denetim Komisyon raporuda Meclis oturumunda okundu. Komisyonraporunda; Kastamonu Belediyesi gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğü, defter ve belgelerin düzenli olarak tutulmasına gayret gösterildiği kaydedildi. Komisyon çalışması süresince sondajlama yöntemi ile yapılan komisyon denetiminde, konusu suç teşkil edecek herhangi bir hususa rastlanılmadığı belirtildi.

2018-2019 yılında Sayıştay raporlarında da belirtildiği üzere BelediyeBaşkanlığı yetkisinde olan Sosyal Denge tazminatının yürüklükte olan kanuna göre uygulanmadığı tespit edildiği ve incelenen dosyalarda bazı evrakların ve imzaların eksik olduğu tespit edilerek,ilgili evrakların muhasebe evrakları ekinde olduğu beyan edildi. Muhasebe evrakları ekinde komisyona sunulduğu kaydedildi. Görüş ve Öneriler kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

“Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda işin bütünlüğü ve aciliyeti gözetilmeli ve doğrudan temin yasasına uygun olarak hareket edilmeli. Kastamonu Belediyesi İştirakları Anonim Şirketi vasıtasıyla; parke, bordür, kum, çakıl ve dolgu malzemelerinin temini noktasında çalışmalar yapılarak bu malzemeler belediyenin makine parkı kullanılarak tedarik edilmesi sağlanmalıdır. Emekliliğe ayrılacak personelin, son bir yılının izin hakkı kalacak kadar ki izinlerinin kullandırılıp emekliliğe ayrılması sağlanmalıdır. Komisyona incelenmek için gönderilen dosyalara, incelemeye konu olan bütün evrakların eklenmesi sağlanmalıdır. Teklif Mektuplarına konu tedarikçilerin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi ve piyasa araştırmalarının daha kapsamlı yapılması sağlanmıştır.”

Söz konusu rapor meclisin oylamasına sunularak oybirliğiyle kabul edildi.

Merkez muhtelif mahallelerde dijital totem ve tabela konulmasının görüşülmesi maddesi ise daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.

Özel Halk Otobüslerinin zam talebi oybirliğiyle gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantı sonunda Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, çekilen kırmızı çizgiler nedeniyle gelen şikâyetlere değinerek şunları söyledi:

“Çekilen kırmızı çizgilerin ardından hem yayalardan hem de sürücülerden şikâyetler var. Sürücüler yayaların birden yola atladığından yayalar ise sürücülerin kendilerine yol vermediğinden şikâyetçi. Bu işin orta noktası yok. Sonuçta İçişleri Bakanlığı’nın bir projesi olması dolayısıyla biz de Belediye olarak işin içerisindeyiz. Yani bu tamamen Belediyenin hazırlayıp da uyguladığı bir proje değil. Hem yaya hem de sürücülerimiz birbirlerinin hakkına ve hukukuna riayet ederse öyle zannediyorum ki sorunlar ortadan kalkacaktır.”