Bu “çağrı”lara kulak vermeliyiz…

Geçen hafta yayınlanan…
Bolero’nun düşündürdükleri…” başlıklı yazımızda net bir biçimde ifade etmiştik:
“Aş derdini, iş derdini çözmüş…
Göçü sahiden tersine çevirmiş…
Müreffeh bir Kastamonu için…

Kendi “bestemizi” büyük ölçüde kendimiz yapacağız.”
Anlıyoruz…
“Ankara tüm sorunlarımızı çözsün” kolaycılığını terk etmek kolay değil…
Mevcut gerçeği kabullenmek zor…
Ama başka çaremiz yok!

●●●

Dünya hızla değişiyor…
Ülkemiz bu değişim sürecinden olumlu ya da olumsuz anlamda yoğun bir biçimde etkileniyor…
Toptancı bir yaklaşımla “her şey iyi” ya da “her şey kötü” demenin söyleyene de, muhatabına da kazandıracağı bir şey yok.
Ülke sathında…
Pek çok alanda yarışın dışında kalmamak için büyük çaba sarf eden pozitif örneklere odaklanmalıyız.
Yine yerel ölçekte…
İllerini yarışın içine taşıyabilmek için gayret gösteren yörelerin neler yapıp ettiklerini büyük bir dikkatle izlemeliyiz.

●●●

Peki, Kastamonu olarak başka ne yapacağız?
Geleneksel iş yapma biçimlerimiz tarih oldu…
Bir projeyi gerçekleştirmek istediğimizde izleyeceğimiz yol ve yöntemler tamamen farklılaştı!
Tez elden, bu ön kabulle yola koyulup…
Ticari ve sınai olarak atacağımız her adımda ekosistemin içinde kendimize yer arayacağız.
Yoksa…
Tüm uğraşlarımız, boşa kürek!
O yüzden bugün çok somut bir konudan bahsedeceğiz.

●●●

Sürekli…
Elâlemin ham madde tedarikçiliğinden öte bir ekonomik değeri ortaya çıkaramadığımızın altını çiziyoruz ya…
Kendirde…Sarımsakta…Pancarda…Siyezde…Pirinçte ve diğer alanlarda katma değeri yüksek ürünler geliştirmemiz gerektiğini ifade ediyoruz ya…
Bakın bugünlerde önümüzde bir fırsat duruyor…

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı…(1)

KOBİ’lerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini artırma ve projelerini geliştirebilmelerinde yaşadıkları finansal zorlukların aşılması amacıyla TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programlarıyla, KOBİ kuruluşlarının finansal yatırımlarının yüzde 75’e kadar olan bölümünü geri alabilmeleri sağlanıyor.
Bu çağrılar kapsamında…

KOBİ’lerin:
∎ Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin    artırılması,
∎ Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliklerinin geliştirilmesi,
∎ Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
∎ Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanıyor.

Proje başvuruları için ön kayıtlar 10 Şubat saat 17:00’de kapanacak.
Desteklerin kapsadığı teknolojik alanlar şöyle:

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Enerji
  • Tarım ve Gıda
  • Makina İmalat
  • Otomotiv
  • Sağlık 
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler
  • Diğer alanlar.

●●●

Meselâ
Tarım ve gıda alanındaki “öncelikli ar-ge ve yenilik konuları” arasında bir bölüm var ki,tam bize göre:
Kenevir Islahı.
Yine…
Diğer alanlar başlığının altında yer alan “İleri Malzeme Teknolojileri” alanındaki “öncelikli ar-ge ve yenilik konuları” arasında bir bölüm daha var, o da tam bizlik:
Yerli Endüstriyel Kenevir.
Yalnız…
Her iki bölüm için verilen bilgilerde:
“Çağrı, 2-3 Mayıs 2018 tarihinde mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM ve BÜGEM, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ‘’Endüstriyel Kenevir Gerçeği’’ isimli panelin çıktıları temel alınarak hazırlanmıştır.” ibaresi yer alıyor… (2)
“Kendir’in başkenti”ydik ya bir zamanlar…
Geldiğimiz nokta bu!
İnsanın yüreği burkuluyor…
Ama“maça mağlup da başlasak” pes etmek yok.
Yeter ki gerçekliğin farkında olalım!

●●●

Destek çağrılarının açıklandığı 2 Ocak’tan bu yana…
Üniversitelerde…
Teknokentlerde…
Ticaret ve sanayi odalarında…
KOBİ’lerde…
Hummalı bir faaliyet göze çarpıyor…
Bizim de…
Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımız arasında acilen rasyonel bir işbirliğini oluşturmamız gerekiyor.
Aralarında “Kastamonu’nun bir stratejisi olmalı!”, “Sahiden üniversitemiz olacaksa!”, “Kastamonu için teknokenti anlama kılavuzu…” başlığıyla kaleme aldığımız yazılarımız da olmak üzere pek çok kez bu konulara enine boyuna değindik.
Meraklısı gazetemizin dijital arşivinden ulaşıp okuyabilir.

●●●

Şimdi…
Gerçekten merak ediyoruz…
Çağrıya ilimizden acaba kaç KOBİ ön kayıt yaptıracak?
Ve…
Ön kayıt onayı almaları halinde 2 Mart’a kadar kaç başvuru gerçekleşecek?

●●●

“Makûs talihimizi” yenmek istiyorsak…
Eskimiş yol ve yöntemlerden…
İncir çekirdeğini doldurmayan mevzulardan…
Faydasız polemiklerden bir an önce uzaklaşıp…
Kastamonu’nun gündeminde bu tarz konuları hâkim kılacağız.
Ötesi çıkmaz yol!

                                                        

(1) https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-2020-yili-1-cagrilari

(2) https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf

 

Mehmet Yücel