“By pass” yerel

Koronavirüs meydan harbinde yerel yönetimlere biçilen görev sabah akşam taşı toprağı sudan geçirmesi, sağdan soldan tedarik edebildiği üç beş gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıtması, 65 yaş üstü vatandaşları zabıta marifetiyle evde tutması…
Mantıken yerelde başkomutanlık yapması gereken belediyelere nizamiye nöbeti tutturuluyor.

Belediye arazözü şehiriçi yollardan otobana, kamu binalarından esnaf çarşılarına, üniversiteden kamu binalarına yekûn yereleşimleri dezenfekte ediyor, dezenfekte silosu elbette her geçen gün eksiliyor, tanker tanker dezenfekte satın alması lazım, esaslı bütçe gerek, hayırseverlerden “bağış” istese…
Banka hesabı “bloke”.

Mülki idarenin yasal olarak “nakdi” ve “ayni” destek sağlayamayacağı vatandaş kesimleri var, sosyal güvenlik çatısı altında korona tedbirleri dolayısıyla kepenk indiren esnaftan tutun da yüksek öğretim öğrencilerine kadar, yerel yönetimlere düşer bu iş, vatandaşın “birinci” muhatabı belediye, bugün az kanaat de olsa çark dönüyor, kısa vadede belediyenin elindeki bütçe sıfırlanacak, hayırseverden “bağış” istese…
Karşısında kapı gibi “belediyelerin yardım toplama kampanyası yapamayacağı” yönündeki genelge.

“Pazar yeri” mevzusunda bile…
Eli kolu bağlanan yerel yönetim.

Korona meydan harbinde yerel yönetimlerin belediyeden il genel meclislerine kadar “devre dışı” bırakılmaları, söz konusu meclislerin Temmuz ayına kadar “tatil” edilmesiyle ayan beyan olmuştu zaten geçtiğimiz günlerde…
Yerelin “ortak ve yerinden akıl” ile mücadeleye katılmasına gerek görülmüyor.

Yerel yönetimsiz korona meydan harbinden zaferle çıkılır mı?..
“Seyredeceğiz”.

  • ••

Kastamonu’da durum ne?
 

Türk Tabipleri Birliği 20 Mart’ta web tabanlı ve sağlık çalışanlarının öz bildirimine dayalı olarak başlattığı “Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi” anketinin ikinci hafta sonuçları açıkladı, “23-29 Mart 2020” tarihleri döneminde kısmi iyileşmelere rağmen riskin sürdüğü iddia ediliyor…

Kastamonu’da durum ne?

“Sonuç” bölümünde deniyor ki…

“Sağlık çalışanları büyük bir risk altında sağlık hizmeti sunmaktadır. Risk değerlendirmesi çalışmasının ikinci hafta verileri kişisel koruyucu donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işaret etmektedir. Bu koşullar meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturmakta, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını vurguluyor, Sağlık Bakanlığına sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve kişisel koruyucu donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha bildiriyoruz.”

Kastamonu’da ne Türk Tabipleri Birliği ne de sağlık sendikaları olduğu için…
Bu açıklamayı yayımlamak bana düştü.

(Kastamonu’ya dair yereli devre dışı tutmak için merkezi bir hamleye hiç gerek yok, yerel zaten kendini devre dışı bırakmış durumda…

Merak ediyorum, Kastamonu Pandemi Kurulu yahut Hıfzıssıhha Kurulu’nda Kastamonu yerelini can evinden bilen kimler var? İli ve şehri damarından tanımadan nasıl karar verilir? Kuruldakilere de yazık, karanlıkta el yordamıyla emek veriyorlar.)

 

MUSTAFA AFACAN