CHP’den “takas” önergesi

“İnceleme komisyonu kurulsun”

CHP’li Belediye Meclisi üyeleri, gündemdeki konak-arsa takası konusunda bir inceleme komisyonu kurulması ve başta tartışma konusu olan takas ile benzeri işlemlerin Belediye’yi zarara uğratıp uğratmadığı, şahıs ya da kurumlara menfaat sağlanıp sağlanmadığı  noktasında incelenmesi talebini içeren bir önerge verdi.

CHP’li üye Av. Sibel Karakaş’ın önergeyi okuma talebi, “Ben bu konuda bir çalışma başlattım. Önümüzdeki hafta bunları kamuoyu ile birinci yıl toplantısında paylaşacağım. Siz detaylı bilgi almak istiyorsanız yazılı önerge verebilirsiniz” diyen Başkan Vidinlioğlu tarafından geri çevrildi.

 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmalarına bir olağanüstü toplantı dışında yaklaşık üç ay ara veren Belediye Meclisi’nin önceki akşamki oturumunda, CHP Grubundan, gündemdeki tartışma konusuyla ilgili inceleme komisyonu kurulması talebini içeren bir önerge gelirken, bu önergenin okunup okunmaması konusunda bir gerginlik yaşandı.

CHP Meclis Üyesi Sibel Karakaş, 2014-2019 yılları arasında arsa satışı, takası ve devrine ilişkin konuların İnceleme Komisyonu kurularak incelenmesini talep eden önergeyi Meclis’te okumak istedi.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise yazılı olarak verilmesini istediği önergeninokutulmasına izin vermedi. Bunun üzerine Meclis üyesi Sibel Karakaş, önergeyi yazılı olarak Meclis’e verdi.

Vidinlioğlu ile Karakaş arasında şu diyalog geçti:

– Karakaş: “Önergemizi izninizle okumak istiyorum.”

– Vidinlioğlu: “Onu yazılı olarak verebilirsiniz.”

– Karakaş: “Başkanım mümkünse okumak istiyorum.”

– Vidinlioğlu: “Konuyu o zaman ben bir öğreneyim.”

– Karakaş: “Okuduğum zaman konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.”

– Vidinlioğlu: “Ben konuyu öğreneyim ona göre.”

– Karakaş: “Gündeme gelen arsa satışı ve takasıyla ilgili… Diğer meclis üyelerimizin de belki de bir katkısı olacaktır.”

– Vidinlioğlu: “Ben bu konuda bir çalışma başlattım. Önümüzdeki hafta bunları kamuoyu ile birinci yıl toplantısında paylaşacağım. Siz detaylı bilgi almak istiyorsanız yazılı önerge verebilirsiniz.”

– Karakaş: “Öyleyse yazılı önergemizi Sayın Meclis’e sunuyoruz. Önergemiz, gündeme gelen arsalar da dahil olmak üzere, 2014-2019 yılları arasında Meclis veya Encümen tarafından yapılan arsa satışı, takası ve devrine ilişkin konunun İnceleme Komisyonu kurularak incelenmesi talebini içeriyor. Bu komisyonda Meclis grubundaki tüm partilerin yer almasını talep ediyoruz.”

ÖNERGE

CHP Belediye Meclis Üyeleri Av. Sibel Karakaş ile Av. Özgür Ergülenoğlu’nun imzalarını taşıyan önerge şöyle:

“Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve yönetilmesinde, belediye ve kamunun hak ve çıkarları korumak ve bu doğrultuda hareket etmekle yükümlüdür.

Son günlerde, önceki belediye yönetimi ile ilgili olarak gerek basın, gerekse sosyal medya üzerinden yapılan beyan ve paylaşımlarla, Kastamonu Belediyesi aleyhine arsa satışı – devri ve arsa takası ile, belediyenin hak ve çıkarlarına aykırı hareket edildiği yönünde haberler gündeme gelmiştir.

Kastamonu Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan başta belediye başkanı olmak üzere, belediye meclisi ve belediye encümen üyelerinin asli görevi, belediyenin hak ve çıkarlarını korumak, insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket etmektir. Bu anlayışla;  2014 – 2019 tarihleri arasında Kastamonu Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılan;

a- Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Aktekke Mah. 150 ada, 71 sayılı parsel ile, Kuzeykent Mahallesi 1323 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın takas işlemi de dahil olmak üzere, arsa satışı, arsa devri ve arsa takasına konu tüm parsellerle ilgili olarak inceleme yapılması,

b- Arsa satış – devir ve takas işlemlerine konu parsellerin değeri belirlenerek, yapılan satış – devir ve takas işlemlerinin Kastamonu Belediyesinin zararına yol açıp, açmadığı,

c- Yapılan satış – devir ve takas işlemlerinden kişi veya kuruluşlara menfaat sağlanıp, sağlanmadığı,

d- Yeşil alan olarak belirlenen parsellerin kamunun menfaatini olumsuz etkileyecek şekilde konut ve ticari alana çevrilerek, plan değişikliği yapılıp, yapılmadığı,  plan değişiklikleri yapıldığı takdirde, yapılan plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve 3194 sayılı İmar Mevzuatına uygun olup, olmadığı, hususlarında inceleme yapmak üzere, belediye meclisinde grubu bulunan tüm partiler temsil edilecek şekilde, İnceleme Komisyonu kurularak, gerekli incelemelerin yapılmasını, bu konuda rapor düzenlenerek,  Kastamonu Belediye Meclis Başkanlığına sunulmasını istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak önergemizin gündeme alınması dileğiyle, Sayın Belediye Meclis Başkanlığına sunuyoruz.  Gereğini Saygıyla arz ve dileriz.”