CHP’li adaylardan TAAHHÜTNEME

CHP’li Belediye Başkan Adayları, “Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi” imzaladı
11 maddeden oluşan taahhütname, “Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim” ve “Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım” ifadelerini taşıyan iki maddeyle başlıyor.

 

CHP Kastamonu Merkez ve ilçe belediye başkan adayları, İl Başkanlığında bir araya gelip31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik “Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi”ni imzaladılar.
İmza törenine Milletvekili Hasan Baltacı, İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve Yönetimi, Belediye Başkan Adayları katıldı.
Hikmet Erbilgin
İmza töreninde konuşan CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, ”Kastamonu’daki tüm sivil toplum kuruluşlarının demokratik süreçlerde arzu edelerse, başkanlarımız görevlerine başladığında belediyemizi bu kriterler üzerinde denetleyebileceğiniortaya koyan Yerel Yönetim Şeffaflık taahhütnamesini birlikte imzalamak üzere değerli başkanlarımızı buraya davet ettik” dedi ve“Uluslararası Şeffaflık Derneği’ne teslim edeceklerini de belirttiği taahhütnameyi okudu.
Hasan Baltacı
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Kastamonu Merkez ve ilçelerinde yapacağımız tüm projelerin hangi ilkelere dayanacağını bu taahhütname ile birlikte kamuoyuna duyurmuş bulunuyoruz. Tüm adayların bulunduğu ilçede ve Kastamonu’da yapacağı projeleri tanıtacağı, anlatacağı önümüzde yaklaşık 25 günlük bir süreç var. Bunu bütün halkımızla da paylaşacaklar. Ama esas ilkelerimiz buradaki ilkelerdir.
Biz her gittiğimiz yerde Kastamonu’yu sosyal demokrat, halkçı, toplumcu belediyecilikle birleştireceğimizi, bütünleştireceğimizi ve buluşturacağımızı söylüyoruz. Kastamonu’yu bu belediyecilik anlayışıyla buluşturacak kadromuz buradadır. Kadromuza sonuna kadar da inanıyoruz. Tüm adaylarımızın arkasındayız. 31 Mart seçimini başararak hem Kastamonu’da hem de Türkiye’de farklı bir geleceğin dönüm noktası olacağına inanıyorum. O dönüm noktası da 31 Mart olacak. Hepimizin üzerinde Türkiye ile ilgili Kastamonu ile ilgili tarihsel bir görev vardır. Arkadaşlarımızın başaracağına da inanıyorum. Bizler arkadaşlarımıza güveniyoruz, yolunuz açık olsun, attığınız imzalar içinde hepinize teşekkür ediyoruz, bu ilkelere sadık kalınacağınızdan da zerre kadar bir şüphem yok”diye konuştu.

CHP’li Adayların İmza Koyduğu
Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi
• Seçilmem durumunda; şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğimi taahhüt ederim.
•Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımıda içeren mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım.
•Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım.
•Belediye meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını belediye internet sitesinden yayınlayacağım. Belediye Meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgisine açacağım.
•Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık, doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihale sonuçlarını (kazanan şirket, teklif miktarı ve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım.
•Belediye çalışanlarına yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyon’un kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım.
•Hesap verebilirliği sağlamak üzere, görevi ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikâyetlerini iletebilecekleri bir mekanizma kuracağım.
•Kent Konseylerinin ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerek şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla işbirliği kurmasını sağlayacağım.
•BelediyeMeclisivekomisyontoplantılarındagündeminilgiliolduğumahalleleri, STK’ları bilgilendirerek muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve vatandaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, kritik ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım.
•Her yıl bütçe hazırlanırken vatandaşlara, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak danışacağım, internet imkânlarını kullanarak katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.
•Kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını, değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yeralmadan önce gerekli etki analizlerin yapılmasını ve sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.