Çiğ süt fiyatındaki artış üreticiyi mutlu etmedi

  • Çiğ süt fiyatının 5 lira 70 kuruşa yükseldiğini ifade eden Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, “Soğutma ve diğer giderler düşüldüğünde çiftçimizin eline geçen rakamlar ne yazık ki 4.30 – 4.40 TL civarında olup bu fiyatlarla çiftçinin ayakta kalması maalesef çok zor görünmektedir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 TL’ye çıkarıldığını duyurmasının ardından 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt fiyatı 5 lira 70 kuruşa yükseldi.

Çiğ süt fiyatının 5 lira 70 kuruşa yükseldiğini ifade eden Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, “Soğutma ve diğer giderler düşüldüğünde çiftçimizin eline geçen rakamlar ne yazık ki 4.30 – 4.40 TL civarında olup bu fiyatlarla çiftçinin ayakta kalması maalesef çok zor görünmektedir” dedi.

Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi ve yaşanan savaşlar nedeniyle gıdaya ulaşımda ki sıkıntıların ilerleyen günlerde daha da artacağını dile getiren Bayram Pehlivan, “Bu faktörlerde göz önüne alındığında sektörel tedbirlerin acilen alınarak uygulamaya konması elzemdir” diye konuştu.

Sütün tarımın stratejik ürünü olduğunun altını çizen Bayram Pehlivan şu ifadeleri kullandı: “Süt Üreticisi olmadan üretimin gerçekleşemeyeceği gibi süt ürünün satılamaması durumunda da üretiminin düşeceği bir gerçektir. Bu durumda acil çözüm önerilerine yoğunlaşmanın çok önemli hale geldiği görülmektedir. Artan maliyetler sonrası üreticinin karlı bir üretim yapabilmesi için sattığı bir litre sütle bir buçuk kilogram yem alması gerekirken bu rakam ne yazık ki bir kilogramın altında kaldığından dolayı üreticiler için prim desteğinden sonra çiğ süt fiyatlarında da artışa gidildi.

“BU FİYATLARLA ÇİFTÇİNİN AYAKTA KALMASI MAALESEF ÇOK ZOR”

8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye satış fiyatını 4,70 TL olarak belirlemiş idi.  Çiğ süt destekleme primi de 20 kuruş idi. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt litre fiyatını 5,70 TL olarak açıklamış olup Tarım ve Orman Bakanlığı ise çiğ süt destekleme priminin 1 TL olduğunu duyurdu. Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL’ye çıktı. Fakat soğutma ve diğer giderler düşüldüğünde çiftçimizin eline geçen rakamlar ne yazık ki 4.30-4.40 TL civarında olup bu fiyatlarla çiftçinin ayakta kalması maalesef çok zor görünmektedir. Aralık ayından bu yana Yüzde 21,2 lik süt fiyatı artışına karşılık yem fiyatındaki artış minimum yüzde 60-70 olup üreticimiz üretim noktasında sıkıntılar yaşamaktadır.

“DENGENİN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR”

Süt üretiminin ve dolayısıyla kırmızı et üretiminin arttırılabilmesi için süt ve süt ürünlerinin halk tarafından satın alınabilir fiyatta olması gerekmektedir. Bu nedenle hem süt üreticisini koruyarak üretimin devamlılığını ve hem de tüketicilerin yeterli hayvansal protein almasını sağlamak gibi bir dengenin sağlanması gerekmektedir. Süt üretimini artırmanın ilk aşaması özellikle mera besiciliği olmak üzere yem üretimini artırmak ve artırırken de kaliteli ve ucuza mal etmenin tartışmasını yapmaktır. Ayrıca Yem dışında üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen akaryakıt, sağım hane elektriği, işçilik, sigorta gibi giderler konusunda acil önlemler alınması gerekmektedir. Koivd-19 pandemisi ve yaşanan savaşlar düşünüldüğünde dünyada gıdaya ulaşımdaki sıkıntılar ilerleyen zamanlarda daha da artacaktır. Bu faktörlerde göz önüne alındığında sektörel tedbirlerin acilen alınarak uygulamaya konması elzemdir.

“ÜRETİCİ ZARAR EDİYOR”

Asıl tehlikeli olan artan inek kesimi. Son aylarda   yem fiyatlarındaki artış ve buna paralel olarak çiğ süt fiyatının yeterince artmaması nedeniyle üretici zarar ediyor. Zararına üretimi sürdürmek istemeyen çiftçi inekleri kesimhaneye,kasapa götürüp kestiriyor.  Bu süreç Büyükbaş hayvancılıkta ve süt üretiminde sıkıntılı bir süreci bizlere göstermektedir. Önüzdeki senelerde bu sılkıntı daha da gün yüzüne çıkacaktır. Çiğ sütte üretim maliyetinin yüzde 65’ini yem oluşturuyor. Dolayısıyla yem fiyatı arttıkça çiftçinin maliyeti de artıyor. Son dönemde yem alamayan çiftçi hayvanlarını besleyemez hale geldi.Bu nedenle süt verimi düşüyor. Yemdeki fiyat artışını ürettiği çiğ süte yansıtamayan çiftçi zarar ediyor.”