Dernek zenginiyiz

İlimizde yaklaşık bin kişiye bir dernek düşüyor.

Kastamonu İl Dernekler Müdürü Hasan Tekin, il genelindeki dernek sayısının 557 olduğunu açıkladı.
Bu derneklerden 246’sının merkezde, 308’inin ise ilçelerde faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Hasan Tekin, faaliyet alanına göre sınıflandırıldığında ise Kastamonu’da en fazla mesleki dayanışma derneği bulunduğunu, ikinci sırada ise spor alanında faaliyet gösteren derneklerin geldiğini söyledi.
ERHAN VEREN
Kastamonu İl Dernekler Müdürü Hasan Tekin, il genelindeki dernek sayısının 557 olduğunu açıkladı.
Bu derneklerden 246’sının merkezde, 308’inin ise ilçelerde faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Hasan Tekin, faaliyet alanına göre sınıflandırıldığında ise Kastamonu’da en fazla mesleki dayanışma derneği bulunduğunu, ikinci sırada ise spor alanında faaliyet gösteren derneklerin geldiğini söyledi.
Kastamonu’da derneklere ait 5 yurt, 5 lokal, 5 adet de ticari işletme bulunduğunu da söyleyen Hasan Tekin, açıklamasında şu bilgileri verdi:
“Bu derneklerin 127’si mesleki dayanışma derneği. 123 adet de spor alanında faaliyet gösteren derneğimiz var. Bilindiği üzere sivil toplum kuruluşları, sivil toplumun katılımcıları çoğunluk ve demokrasinin vazgeçilmez unsularını dile getiren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren, kendi organlarıyla yönetilen, kar amacı gütmeyen, devlet ve özel sektör dışında olan, amaçlarını gerçekleştirmek için çalışan bağımsız demokratik kuruluşlardır. Türkiye’deki derneklerin genel çalışmaları; bilindiği üzere vatandaşların karar alma sürecine ve yönetimine katılımları, sivil toplum kuruluşlarıyla olmaktadır. Sivil toplum kuruluşları karar alma süreçlerine aktif katılımın, demokrasinin bir gereği olarak bunların yönetime katılımlarını kararların uygulanmasında da gerçekleştirmektedir. Bilindiği üzere sivil toplum kuruluşları katılımcılığın çoğulculuk ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Toplumun duyarlılıklarını dile getiren kuruluşlardır. Bu sebeple ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve güçlenmesi hedef alınarak bu güne kadar birçok yasa ve idari yenilikler getirilmiştir. Bunların başında Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS), Sendikalar Medya Bilgi Sistemi (SENDİS), ve ARGİS bulunmaktadır. Daire Başkanlığımızın, ülkemizde sivil toplumun geliştirilmesi ve kamuyla olan ilişkilerinin artırılması kararıyla bu mekanizmalara aktif katılımların sağlanması için derneklerin ürettikleri projeler de desteklenmektedir. Özellikle aile ve toplum derneğinin, kamu ve sivil toplum diyaloğunun ve aktif vatandaşlık konulu projeler, insan hakları ve demokrasinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesi, çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, risk altındaki gruplara yönelik projeler, gazi ve şehit yaklınlarına yönelik projeler, eğitim, sağlık, kültür, spor, madde bağımlılığını konu alan sosyal içerikli projeler daire başkanlığımızdan alınan desteklerle gelişmekte ve ülkemize katkı sağlanmaktadır.”