Devrekani pancara sahip çıktı

  • Kastamonu Tarım ve Orman Strateji Belgesi son değerlendirme toplantısında konuşan Şeker İş Temsilcisi Ali Çufadaroğlu, “İlimizde tarıma dayalı sanayi anlamında kurulan ve üreticinin ürününü değerlendiren tek fabrika Kastamonu Şeker Fabrikası’dır. Bir dekar şeker pancarı bahçesi üç dekarlık orman alanının sağladığı oksijeni sağlar. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. Üç yıl önce Devrekâni’de üretimimiz 20 bin ton iken arazi toplulaştırmasından sonra önce 60 bin tona çıktı bu sene ise 95 bin ton üretim bekleniyor. Bir kaç yıl içerisinde Devrekâni şeker pancarının merkezi olacaktır. Devletimiz şeker pancarını desteklemeli. Kastamonu bu konuda özel statüye alınmalı” dedi.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ekim ayında üçüncüsü düzenlenecek olan Tarım Şurası öncesince Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kastamonu Tarım ve Orman Strateji Belgesi” son değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, “Yetiştirilen ürünler içerisinden öne çıkan ürünler belirlenmeli ve ilçe bazında yaygınlaştırılmalıdır. Çilek Yetiştiriciliği Projesini hayata geçirerek gördük ki, merkez, Taşköprü, Devrekâni, Seydiler, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimizde çok başarılı çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yine ilimizde bulunan tarım kredi kooperatiflerinin sayısının artırılmasını çok önemsiyoruz. Her ilçede en az bir tarım kredi kooperatifi bulunmalı” dedi.

Şeker İş Sendikası Temsilcisi ve Kadıoğlu köyü Muhtarı Ali Çufadaroğlu da toplantıdaki konuşmasında, şeker pancarı üretimine değindi.

Kastamonu tarımında en önemli ürünlerden biri olan şeker pancarının hak ettiği yere getirilmesi gerektiğini ve bu noktadaki asıl konunun da Şeker Fabrikası olduğunu ifade eden Ali Çufadaroğlu, “İlimizde tarıma dayalı sanayi anlamında kurulan ve üreticinin ürününü değerlendiren tek fabrika Kastamonu Şeker Fabrikası’dır. Sadece Kastamonu değil civar illerde de üretilen şeker pancarını alıp işliyoruz. 2018 yılında 206 bin ton şeker pancarı aldık. Ankara’dan, Çankırı’dan ve Kırıkkale’den şeker pancarı geliyor. Yılda en az 3-3,5 ay insan çalıştırıyoruz. Bunların hepsi bölge ekonomisine bir katkıdır. Bir dekar şeker pancarı bahçesi üç dekarlık orman alanının sağladığı oksijeni sağlar. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. Üç yıl önce Devrekâni’de üretimimiz 20 bin ton iken arazi toplulaştırmasından sonra 60 bin tona çıktı. Bu seneki üretim yaklaşık 95 bin ton olarak beklenmektedir. İnanıyorum ki bir kaç yıl içerisinde Devrekâni şeker pancarının merkezi olacaktır. Şeker Fabrikası da şeker pancarı da bizim. Devletimiz, çiftçimiz, köylümüz, hepimiz şeker pancarına sahip çıkmalı. Devletimiz şeker pancarını desteklemeli. Kastamonu bu konuda özel statüye alınmalı. Benim hedefim ve amacım budur” dedi.

Toplantının devamında hazırlanan plan ile Kastamonu tarımındaki mevcut durum, güçlü ve zayıf yönler, geleceğe yönelik hedef ve stratejiler ana başlıkları altında incelendi. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda Kastamonu tarımının gelecek vizyonunu ortaya koymak için yapılması gerekenler ana başlıkları ile belirlendi.

Hazırlanan sonuç bildirgesi üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak temenni ve dileklerin alınmasından sonra toplantı tamamlandı.