Devrekani Yem’den atılımlara devam

 Devrekani’nin en önemli sanayi kuruluşlarından Devrekani Yem Fabrikası teknolojik yatırımlarla kendini yenilemeye devam ediyor.

Devrekani Yem A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Yahya Çirişoğlu, “Şirketimizin 2015 yılı yatırım programında yer alan proje kapsamında Fabrikamıza bir analiz laboratuvarı ve bir sellektör makinesi kazandırdık. Fabrikamızın günümüz teknolojisine ayak uydurması ve daha verimli çalışması için yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Bölgemizin önemli kuruluşlarından Devrekani Yem Fabrikasındaki yenilikler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Çirişoğlu basına açıklamalarda bulundu.

Çirişoğlu şu bilgileri paylaştı:

“Her bir sanayi kuruluşunun günümüz teknolojisine ayak uydurması ve yenilikler yapması hayatlarının devam etmesi için şarttır. Son üç yılda bu kapsamda fabrikada Dozajlama Otomasyonu, Pelet Yem ünitesindeki yenilikler başta olmak üzere modernizasyon yatırımlarına ağırlık verdik. Yeniliklerle en önemli stratejik hedefimiz olan kaliteli yem üretimi hedefine imkan hazırladık. 2015 yılında da bir proje kapsamında laboratuvar ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Bundan sonra Kaliteli Yem üretmedeki ISO kalite yönetim sisteminin uygulamasında kolaylık ve yenilik sağlamış olacağız. Yine aynı proje kapsamında Fabrikamız ve bölgemiz için de bir yenilik olan Yüksek Tonajlı Sellektör Makinesi aldık. Devrekani Yem Fabrikası Devrekani başta olmak üzere çevremizdeki en büyük hububat alıcısıdır. Yüksek Tonajlı Sellektör makinemiz sayesinde çiftçilerimize arpa ve buğdaydan tohumluk ayrıştırması hizmeti vereceğiz ve hasat döneminde aldığımız buğdayı unluk ve yemlik olarak ayrıştırarak ticari yönden istifade etmiş olacağız. Bu yatırımlarımız için T.C. Gıda T.H. Bakanlığı K.K.Y.D.P.nin hibe desteğinden de faydalanmış olduk. Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.lüğü tarafından yürütülen KKYDP hibe desteği yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde itici güç oldu ve projenin hayata geçirilmesinde kendilerinden çok istifade ettik. Bu bakımdan Kastamonu İl Proje Yürütme ekibine de müteşekkiriz. Devrekani Yem Fabrikasının sahibi Devrekani Yem A.Ş. bugün itibariyle 150 ortaklı bir kuruluştur. 1998 yılında öncelikle o tarihlerde âtıl duran fabrikanın çalışarak bölgeye katma değer üretmesi amacıyla büyük çoğunluğu Devrekanililerden oluşan yatırımcılarla fabrika satın alınmış ve 16 yıldır faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir. Fabrikada yapılan modernizasyon yatırımları fabrikamıza değer kazandırdığı gibi en önemli hedefimiz kaliteli yem üretme hedefimize çok önemli katkı sağlamıştır. İmkanlarımızı zorlayarak da olsa fabrikamızın günün teknolojisinden geri kalmaması ve kaliteli yem üretme hedeflerine katkı sağlayacak yatırımlarımız devam edecektir.“