Devrekani Yem’den üretim atağı

Bölgemizin önemli kuruluşlarından Devrekani Yem Fabrikası, yeni talepleri karşılamak üzere Granül Yem üretimi ve Arpa-Buğday-Mısır ezmesi için yeni üretim ünitesi kurdu. Fabrika, yem üretimi ve satışının yanı sıra siyez unu ve bulguru üretim ve satış işine de başladığını duyurdu.

Yahya Çirişoğlu

Devrekani Yem ve Gıda Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Çirişoğlu, yeni projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 1999 yılından bu tarafa faaliyette olduklarını hatırlatan Çirişoğlu, “Şirketimiz çok ortaklı bir anonim şirket olup, ortakların tamamı Devrekanililer’den oluşmuştur. Fabrika, şirketimize geçtiğinden itibaren günümüz teknolojisinin biraz gerisinde kalmakla beraber son yıllardaki yeniliklerle modernize edilerek piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Yine piyasadan gelen talepler doğrultusunda Granül Yem ve Hububat Ezme ünitesi kurduk. Granül yem üretimi ile arpa, mısır gibi yem hammaddelerinin fason ve yem hammaddesi üretimine de başlamış bulunuyoruz. Devrekani Yem Fabrikası, Batı Karadeniz’de mevcut iki büyük fabrikadan biridir. Kaliteli yem üretimi ve kaliteli hizmet verilmesi hususunda iddialıyız. Çok ortaklı, bölgemize büyük katma değer üreten fabrikamızda hizmetlerimizin sürdürülebilir olması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bütün paydaşlarımıza Devrekani Yem Fabrikası “KENDİ ÖZ VARLIĞINIZ” diyoruz” dedi.

Şirketin bir diğer yeni projesi olan siyez hakkında da açıklamalarda bulunan Yahya Çirişoğlu, “Kamuoyunda bilindiği gibi Siyez Buğdayı, en verimli ve kaliteli şekilde Kastamonu’da ve özellikle Devrekani’de yetiştirilmektedir. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirip bundan azami şekilde faydalanmamız gerekiyor. Bir işin gelişmesi ve geniş manada katma değer üretebilmesi için onun sanayisinin kurulması elzemdir. Biz de üretici ile olan geniş ticari ilişkilerimiz, fabrikamızın  depolama kapasitesinin genişliği, imalathane gibi tesis kurmak için hazır binamız ve arsamızın olması nedeniyle bu sektöre girdik. Gıda üretiminin şirketimizin ana faaliyet konularından biri olması, siyez unu ve bulguru yan ürünlerinin yem hammaddesi olarak kullanılabilmesi bizi bu işe yöneltti. Böylece siyez buğdayı alımı-satımı ve siyez unu ve bulguru üretim işine girmiş bulunuyoruz. DEV-A-UN Markası ile saf siyez ununu, Üç Başak Un fabrikası’nın yeni kurduğu taş değirmenli un fabrikasında fason ürettirip fabrika alanımızdaki paketleme tesisinde paketleyip piyasaya arz etmeye başladık. Siyez bulgurunu da bölgemizdeki küçük işletmelerde geleneksel yöntemlerle ürettirip yine paketlemesini fabrikamızda yapıp satışa arz etmiş bulunuyoruz. İşin en önemli kısmı pazarlama konusunda da çalışmalarımız devam ediyor ve çok olumlu tepkiler almaktayız” diye konuştu.

Siyez üretimi noktasında bazı gelişmeler beklediklerini de aktaran Yahya Çirişoğlu, “Öncelikle gıda piyasasında geniş olarak yer alan siyez ununun, katkısız, gıda kodeksi şartlarında, aşırı kar gibi unsurlarla fiyatı şişirilip lüks bir gıda algısı oluşturulmasını önleyecek makul fiyatlarla pazara sunulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani kapitalist ekonominin öngördüğü şartlarda geçici menfaat hesabıyla değil; istikrarlı katma değer sağlayacak, insan sağlığı için önemli bir gıda maddesi olan bu nimetin fiyatının, makul, kalitesinin maksimum seviyede olmasını çok önemli görüyoruz. Biz bu stratejiye uymayı kendimize hedef seçtik. Yani işin özeti şu; Nasıl ki Çorum leblebinin kaç çeşit sanayisini kurmuş, onu bir dünya markası haline getirmiş ve bunun için nasıl stratejiler izlemiş ise biz de siyez hususunda aynı başarıyı elde edebiliriz. Biz siyezin Kastamonu’muza ve tüketicilere maksimum fayda sağlayacak stratejilere katkı sağlaması için bu işe girdik ve büyük fedakarlıkla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.