Dolmuşa zam talebi 1 ay ertelendi

Belediye otoparklarının ücretlerinde artış yapıldı

Kastamonu Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam talebi noktasında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu görüşüldü. Komisyon, daha detaylı bir çalışma yapılabilmesi için konunun gelecek ay yapılacak Meclis toplantısına ertelenmesine karar verdi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, konunun detaylıca incelenmesini isterken, “En son yapılan zamda yakıt, amortisman ve lastik gibi giderlerlerin fiyatlarıyla günümüzdeki fiyatları detaylıca karşılaştıralım. Yine çevre illerdeki uygulamalar hakkında da bilgi alalım. Bu bilgiler ışığında komisyonun yapacağı çalışma doğrultusunda bir karara varalım” dedi.

Belediye Meclisi’nde artışı gündeme gelen bir diğer konu ise Belediye otoparklarının ücretleri oldu. Daha önceden saati 1,5 lira olan otopark ücretleri, komisyonun da hazırladığı rapor doğrultusunda 1 saate kadar 2,5 lira, takip eden her saat için ise 2 lira olarak ücret alınması kararlaştırıldı. Yeni ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bu konuyla ilgili olarak ise “Şehirdeki tüm otoparklarda giriş çıkış ücreti 5 lira olduğunu biliyorum. Bu yüzden Belediye otoparklarında uygulanacak ücret tarifesinin uygun olduğunu düşünüyorum” dedi.