Eczacı Odası Başkanı Yılmaz’dan hava kirliliği uyarısı

“Son yıllarda, ilimiz genelinde üst solunum yolu hastalıklarında artış, ilgili hastane polikliniklerine başvuruların ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların fazlalığıyla görülmektedir.

İlimizde Karaçomak vadisinin doğu ve batı istikametinde yani şehrimizin giriş ve çıkışında yer alan endüstriyel tesislerin gerekli çevre tedbirlerini almaması, motorlu taşıt sayısının artması, özellikle kış aylarında ev ve işyerlerinde kalitesiz ısınma yakıtlarının kullanımı bu sağlık sorunlarının başlıca sebepleri olmuştur. ”

 

 26.Bölge Kastamonu Eczacı Odası Başkanı Ecz. İ. Orkun YILMAZ’ın yazısı

 

“EMANETE HAİN OLMA”
Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan
birisidir. Tanım olarak hava kirliliği, havadaki yabancı maddelerin normalin
üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.
Kirli hava insanlarda solunum yolu  hastalıklarının artmasına sebep
olmaktadır. Kirli havada bulunan kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve
olgunlaşmasını engellediği; kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz yönde
etkilediği; karbonmonoksitin kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen
taşınmasını aksattığı; kükürtdioksit’in üst solunum yollarında kesin, boğucu ve
tahriş edici etkisinin olduğu; formaldehit soluyan kişilerin yorgunluk, uyuklama,
baş  ağrısı,  baş  dönmesi, deri döküntüsü  gibi sağlık sorunlarının olduğu
bilinmektedir. Formaldehit,insanlarda kanser yapıcı maddeler arasında
sayılmaktadır.   Havada  0,1 ppm bulunduğunda,  gözlerin sulanmasına,
öksürüğe, nefes  darlığına, hırıltılı solunuma,  deri  döküntülerine, allerjik
tepkilere, göz, burun ve boğazda yanmaya neden olmaktadır.
Hava kirliliğine neden olan etkenler 3 ana başlık altında toplanabilir. Bu
etkenler, Isınmadan, motorlu taşıtlardan ve sanayiden kaynaklanan etkenlerdir.
Son yıllarda, ilimiz genelinde üst solunum yolu hastalıklarında artış, ilgili
hastane polikliniklerine başvuruların ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan
ilaçların fazlalığıyla görülmektedir. İlimizde Karaçomak vadisinin doğu ve batı
istikametinde yani şehrimizin giriş ve çıkışında yer alan endüstriyel tesislerin
gerekli çevre tedbirlerini almaması, motorlu taşıt sayısının artması, özellikle kış
aylarında ev ve işyerlerinde kalitesiz ısınma yakıtlarının kullanımı bu sağlık
sorunlarının başlıca sebepleri olmuştur.
İlimizde hava kirliliğini önlemede alınabilecek tedbirlerin başlıcaları;
Özellikle yerleşim yerlerine yakın olan sanayi tesislerinin bacalarına
filtrelerin takılmasının sağlanması, sanayi kuruluşlarının yer seçiminin doğru
yapılması, evlerde ısınma amaçlı kullanılan kömürlerin yüksek kalorili olması,
doğalgazın yaygınlaştırılması, düşük kalorili ve kaçak kömür kullanımının
engellenmesi, toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılarak, toplu taşımacılığın
özendirilmesi, çevre eğitiminin eğitim kurumlarında çocuklarımıza öğretilmesi,
toplumsal farkındalık yaratılmasıdır.
Bu tedbirlerin yanında, yeşil alanların artırılması, plansız betonlaşmanın
önlenmesi ve özellikle sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya
verilmesinin engellenmesi yerel yönetimlerin hassasiyetle üzerinde durması
gereken konuların başında gelmelidir.
Bizlerin ve gelecek neslin daha temiz bir dünyada , hastalıklardan uzak,
sağlıklı yaşaması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekmektedir.
Bu dünya, bu tabiat yalnızca bir nimet değil, aynı zamanda bir emanettir.
Emanete hain olmamalıyız…