Eğitimde Vietnam’dan fersah fersah gerideyiz

Uygarlık ve kültür Anadolu’da doğdu, coğrafyamızın yüzlerce yıllık tarihsel yolculuğunda sayısız düşünür envai alanda dünyaya öğretmenlik yaptı, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Başöğretmen” unvanı ile en çok eğitime önem verdi…Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne ramak kalmışken eğitim ve öğretimde Vietnam’ın gerisindeyiz bugün.

Böylesi bir tabloyu anlayabilmek ayrı dert…

Kabullenebilmek ise apayrı bir acı.

Türkiye nasıl olur da Vietnam’ın gerisinde kalır eğitim-öğretimde…

Türkiye liginde ilimizin küme düşmüş halini bakarak söylemek gerekirse, Kastamonu’daki eğitim-öğretim kalitesi Vietnam’ın köylerinden geri.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın PISA 2015 Ulusal Raporu’nda tüm veriler ayna, 72 ülkeli ligde Vietnam 8’inci sırada, Türkiye 50 küsur…

Bildiğimiz Vietnam bu.

Vietnam’ın fen puanı 525, matematik puanı, 495, okuma becerileri puanı 487…

Türkiye’nin fen puanı 425, matematik puanı, 420, okuma becerileri puanı 428.

Vietnam ile Türkiye arasındaki farkı görüyor musunuz?..

Fen bilimlerinde 100 puan.

Daha “vurucu” bir geride kalma başarımız…

Fen, matematik, okuma becerileri derslerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nden fark yedik.

Kastamonu, Türkiye ortalamasının fersah fersah gerisinde…

Çöldeki bedeviden gerideyiz.

  • ••

Sürekli gerileyen eğitim sistemi

Üstelik…

Her geçen yıl eğitim-öğretim sistemimiz geriye gidiyor.

PISA 2015 sıralamasında 425 olan fen puanımız, 2012’de 463, 2009’da 454’tü, gerilemeyi görüyor musunuz?…

Puan yükseltmek beklenirken gerilemişiz.

Matematik puanımız 2015 yılında 420, 2012’de 448, 2009’da 445…

Eller aya, biz yaya.

Okuma becerileri puanımız 2015’te 428, 2012’de 475, 2009’da 464…

Eller Mersin’e, biz tersine.

Rakamlar ortada…

Özellikle çaba sarf edilse bu kadar hızlı ve sürekli geri gidilmez yani.

  • ••

Öğretmenlerimiz de

sınıfta kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 2015 PISA Ulusal Raporu’ndan aktarıyorum…

“Elde edilen bulgular neticesinde özellikle İngilizce konuşan ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda ile Singapur’da öğretmenlerin en az dörtte üçünün, PISA uygulamasının yapıldığı tarih itibariyle son üç ayda en az bir defa herhangi bir mesleki gelişim programına katıldığı belirlenmiştir. OECD ülkelerinde her iki öğretmenden en az biri; Türkiye, Norveç, Gürcistan ve Makedonya’da ise öğretmenlerin dörtte birinden daha azı son üç ayda bir mesleki bir gelişim programına katılmıştır.”

Fen öğretmenlerimiz misal…

OECD ülkelerinde her 2 öğretmenden biri son 3 ayda mesleki gelişim programına katılmışken, bizim her 5 fen öğretmeninden 1’i mesleki gelişim programına katılmış.

Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizden ileride…

Mantık alıyor mu?

Öğretmenimiz dünya liginde sınıfta kalınca…

Öğrenciye şaşmamalı.