Göl köylülerden spor sahası imecesi

Göl köyünde Muhtar İsmail Dizdar ve bir grup arkadaşının bulundukları girişim sonucu tahsisi alınan hazine arazisine imeceyle futbol, basketbol ,voleybol sahaları yapıldı .

Köy imkanları ile çimlendirilen futbol sahasınınçevresi de tel örgü ile kapatıldı.

Ayrıca sahaların kenarlarına yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma,sulama suyu ve çeşme  yapıldı.