“Güçlü Sosyal Güvenlik, güçlü Türkiye demektir”

SGK İl Müdürü Zafer Şimşek, “Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Genel sağlık sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,5’e ulaşmış durumda” “kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür” dedi.

Kayıt dışı istihdamın bu yılki haftanın ana teması olduğunu belirten Şimşek, “Kayıt dışı istihdamın artması, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. İl Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla işbirliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz” diye konuştu.

 

SGK İl Müdürü Zafer Şimşek, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle düzenlediğibasın toplantısında “Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu, güçlü bir Türkiye demektir” dedi.

İl Müdürü Zafer Şimşek, şunları söyledi:

“SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarımdan biri olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Reformu 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiğinden, 16 Mayıs’ı içine alan hafta her yıl Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu tür haftalar toplumda farkındalık yaratma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, her türlü iletişim yöntemleri toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu sene haftanın ana teması olarak Ulusal ve yerel basında kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmaları, sosyal güvenlik kavramını, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız.

Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak.  Hafta süresince her zaman olduğu gibi en büyük katkıyı yazılı ve görsel basından bekliyoruz. Yapılan çalışmaları, yenilikleri ve düzenlemeleri toplum ve vatandaşlarımıza ulaştırmada ve toplumun bilinçlendirilmesi konusunda basınımızın önemli payı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sosyal güvenliğe inanmış bir toplum oluşturma çabalarımıza desteğinizi bekliyoruz.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE

ZAMAN MEVHUMU

GÖZETMEDEN ÇALIŞTIK”

Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için İl Müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu.

2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,5’e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık •hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

Hafta kapsamında bu yılın ana teması olan kayıtdışı istihdamla mücadele konusundaki çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz.

Kayıt dışı istihdamın artması, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. İl Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla işbirliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür. e-Devlet e-SGK SMS sistemimiz SGK sosyal medya SGK WEB TV Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ile 7/24 yanınızdayız  Tekçatı altında on altıncısını kutladığımız Sosyal Güvenlik Haftasının ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olmasını, yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diliyor, siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.”

Cengiz MUHZİROĞLU