Güzey’den şehir tarihimize bilimsel ışık

“Anadolu’ya gelen Müslüman Türklerin ilk yerleşim yeri, Kastamonu”

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rıfat Güzey’in, 20 yılı aşkın süren bir çalışma sonucu tamamladığı ve üç ciltlik kitap haline getirdiği “Kastamonu’nun 1687 – 1733 Yılları Arasındaki (Şer’iyyeSicilleri Kaynaklı) İdari ve Sosyal Hayatı, İktisadi ve Ekonomik Yapısı ile Dini Dokusu” konulu doktora tezindeyer alan en çarpıcı bilgilerden biri de, Anadolu’ya gelen Müslüman Türklerin ilk yerleşim yerinin Kastamonu oluşunu ispatlayan belge…

 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rıfat Güzey, Kastamonu’nun 17. yüzyıl sonları  ve 18.  yüzyıl başlarındaki 46 yıllık dönemine ışık tutacak çok değerli bilimsel çalışmasını tamamladı.

20 yılı aşkın sürede büyük bir sabırla, 10 binden fazla Osmanlıca belge okuyup araştırdığı ve çevirisini yaptığı şer’iyyesicilleri (mahkeme kayıtları) kaynaklı doktora tezinin sonuna gelen Güzey, bu değerli çalışmayı ek belgelerle de destekleyerek üç ciltlik bir kitap dizisi haline getirdi.

Güzey’in, ünlü tarih profesörleri Fahri Sümer, Bahattin Yediyıldız ve Refik Turan denetiminde yürüttüğü ve kabul edilen doktora tezinin yüzde 80’ini oluşturduğu, basıma hazır durumdaki kitaplarında ses getirecek bilgiler yer alıyor.

Bunlardan en çarpıcısı, 1063 yılında Anadolu’ya gelen Müslüman Türklerin ilk yerleşim yerlerinin Kastamonu olduğunu ispatlayan belge.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rıfat Güzey’in, bu değerli bilimsel çalışması, Türk Dünyasının 2018 Kültür Başkenti olan Kastamonu’ya bu unvanı hak edişinin temel taşlarından biri olarak gösterilebilecek özellikte…