H. Avni Özbenli'yi Anma Programı

21 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 14.00-17.00 arasında Ankara Emekliler Derneği Konferans Salonu’nda düzenlenen bir toplantıyla Kastamonu’nun değerli evladı; eğitimci, halk müziği derleyici ve sanatçısı Hüseyin Avni Özbenli’yi andık.Kastamonu Platformunun düzenlediği toplantıyı yönetmek görevi de rahmetli hocamızın 1961-1962 ders yılı Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden öğrencisi ve MEB/Kültür Bakanlığı Millî Folklor Enstitüsünden Müdür Yardımcısı (1970-1971) olarak bana düşmüştü.

23 Haziran 1919 tarihinde Kastamonu şehir merkezinde dünyaya gelen H. Avni Özbenli 26 Temmuz 2007 tarihinde Nöroloji Profesörü, 19 Mayıs Ü Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi oğlu Taner Özbenli’nin yanında tedavi edilmekte olduğu sırada hayata gözlerini yummuştu. Kastamonu Lisesi mezunuydu (1932-1940).Yüksek öğrenimini Ankara Ü DTCF Felsefe Bölümünde tamamlamıştı (1941-1945).

Eğitimci olarak; Kastamonu Gölköy Enstitüsünde öğretmenlik (1946-1947 ve 1950-1953), Yunus Emre İlköğretmen Okulunda müdürlük (1953-1958), Kastamonu Kız İlköğretmen Okulunda müdürlük (1958), Hasanoğlan İlköğretmen Okulunda müdürlük (1958-1960), Bursa Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik (1961-1962), Selçuk Eğitim Enstitüsünde müdürlük (1962-1964), Çapa Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik (1964-1965), MEB Bakanlık Müfettişliği (1965-1970 ve 1971-1978) ve MEB Bakanlık Müşavirliği (1978-1980) yaparak emekliye ayrılmıştı.

Türk halk müziğine ve folkloruna hizmetleri ise şöyle sıralanabilir: Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğunda bağlama sanatçısı (1941-1945), İstanbul Radyosunda Memleket Havaları Ses ve Tel Birliği Topluluğu Şefliği (1947-1950), MEB/Kültür Bakanlığı Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü (1970-1971), Kastamonu türküleri derleyicisi (1941-1950); Kastamonu Valiliği Kastamonu Türküleri CD ve ses kasetlerinde (3 adet) danışmanlık; çok sayıda bağlama öğrencisi, Tekeli Kardeşlere bağlama yapımı konusunda danışmanlık. Sepetçioğlu, Topal Koşma, Yarım Çırdak havaları başta olmak üzere birçok Kastamonu türküsü onun gayretiyle Ankara Radyosu halk müziği repertuvarına alınmıştır.

Anma toplantısında, önce rahmetli Özbenli’nin yaşarken çekilmiş filmleri gösterildi. Sonra saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunda Kastamonu halk müziğine hizmeti geçen herkesin adını saydık. Hayatını ben anlattım. KTB Halk Müziği Emekli Koro Şefi Dr. Halil Atılgan halk müziğine hizmetlerini dile getirdi. Kastamonu’dan gelen emekli İlköğretim/Maarif Müfettişi Emin Arık, Kastamonu eğitim hayatına hizmetlerini görüntüleriyle dinleyicilere aktardı. Ankara Radyosu THM sanatçılarından, koro şefi Abdullah Sözen ve sanatçı Seyit Al saz ve sesleriyle Özbenli Hoca’yı andılar. Öğrencilerinden Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Mehmet Gündüz ile ressam Sabri Akça anılarını anlattılar.

Son sözü oğulları Korer Özbenli ile Prof. Dr. Taner Özbenli’ye verdik. Babalarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyicilerle paylaştılar.

Anma töreni, Kastamonulu bazı işadamlarının ikramıyla sona erdi.

Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şu sözünü çok severim: “Uluslar, büyük evlatlarıyla nefes alırlar. “ H. Avni Özbenli, sadece Kastamonu’nun değil, Türkiye’nin değerli bir evladıydı. Onun içindir ki anma töreninde Kastamonulular kadar hemşehrimiz olmayan vatandaşlarımız da hazır bulundular.

  1. Avni Özbenli’yi rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun! Hizmetleri, memuriyet hayatı, gençlere daima örnek olsun, yol göstersin!