Hayal fakültesinden haberler

 

Kanayan yaramız tıp fakültesine ilimizin verdiği önemi göstermesi açısından önemli bir örnek olsa gerek, eğitim blokları ihalesinin yapılmış olmasının kamuoyunda hiç ama hiç ilgi uyandırmamış olması…

Gerçi üniversite yönetimi tarafından ne kadar duyurulduğu da önemli ilgi noksanlığının arka planında.

Tıp fakültesi gitgide önceliğini yitirmeye başladı Kastamonu gündeminde ne acıdır ki…

Bıktırdı besbelli.

Hacettepe Üniversitesi ile süren devir işlemleri sona ermiş anlaşılan…

Kaç vakittir “ihale, ihale” diye inlerken kamuoyu misal, ihale çoktan yapılmış bile.

İnşaat her an başlayabilir…

Süreçler aşılmış.

Eğitim blokları için bu yılın bütçesine konan bir elin parmakları kadar bütçe vardı, bitince Allah kerim, ek yapılırsa yapılacak…

Mevcuttaki 3-5 milyon TL ile bitecek iş değil çünkü.

Önceki yılın ödeneği de o yıl içinde ihale yapılamadığı için başka kalemlere kaydırılmıştır büyük olasılık…

Hayaller ve gerçekler örtüşmüyor çoğu zaman.

Tıp fakültesi için ayrılan ödeneği Hacettepe Üniversitesi başka alanlara kaydırdı diye homurdanırken…

Aynısı başa geldiyse pek ağlarım halimize.

Asıl “cenaze” hastane binası…

İyimser bir matematikle 50 milyon TL’yi aşan bir bütçeye ihtiyaç var ve ortada kuruş yok.

Sıfırdan hastane adeta…

Nasıl çıkılır başına.

Kalkınma Bakanlığı’ndan yatırım bütçesi talep edilmiş edilmesine de…

Bakanlık ilimizdeki yatırımlardan hangi birine bütçe versin, İnebolu yoluna mı, Ilgaz-Kastamonu arasındaki yol projesine mi?

Üstelik ekonominin şu zor gündeminde…

Olası gözükmüyor.

Dahası Kalkınma Bakanlığı’nın ortadan kaldırılması ve yeni bir düzenlemeye gidilmesi olasılığı yüksek önümüzdeki süreçte…

Yeni gelecek bürokratlara anlat anlatabilirsen derdini, sıfırdan başlayacak süreç.

Siyaset erbapları ne düşünür bu konuda bilmiyorum…

Görünen köy kılavuz istemiyor ama.

2019 bütçesine ödenek konulsa bile…

Kazmayı vurmak 2020’ye kalır.

Kaf dağının ardında bir tıp fakültesi…

“Hayal fakültesi”.

  • ••

Not 1:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’da 9 yıl önce Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kuruldu…

Kastamonu’da yeni adım atıldı.

Devrekani’de hayata geçecek…

Start verildi.

85 milyon TL toplam yatırım yapıldı Diyarbakır’da…

40 milyon TL hibe.

50 işletme faaliyete geçti.

Bin kişi istihdam ediliyor…

7 işletme inşaat halinde ve 1 kesimhane inşaat halinde…

Atıklardan enerji üretecek biyogaz tesisi yapılıyor.

9 yıl geriden de gelsek…

Darısı Kastamonu’nun başına.