Hayat kurtaran merkez

Aort kökü, aort kapağı ve aort damarında yırtılma olduğu teşhis edilen 49 yaşındaki hasta,KEAH Kalp Damar Cerrahi Ünitesinde gerçekleştirilen ve 5 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

 Dr. Öğretim Görevlisi Burak Tamtekin, şiddetli göğüs ağrısıyla Acil’ebaşvuran hastayı teşhis konulduktan bir saat sonra ameliyata aldıklarını ve bu operasyonun Kastamonu’da ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti.

 Tamtekin, vakanın zaman kaybetmeye affı olmadığını, geçmişte karşılaşılan benzeri vakalarda Ankara’ya sevk edilen hastaların genellikle yolda hayatlarını kaybettiklerini söyledi.