“Hodri meydan”

Kastamonu Milli İrade Platformu’na üye sivil toplum kuruluşları dün Nasrullah Meydanı’nda bir araya gelerek emekli amirallerin ortak imzalı yayımlamış oldukları bildiriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Milli İrade Platformu dönem sözcüsü Orhan Sancaktaroğlu, bu bildirilerin ne manaya geldiğini bildiklerini belirterek; “Bizler vatan nöbetimizin başındayız, hodri meydan diyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

Kastamonu Milli İrade Platformu’na üye sivil toplum kuruluşları dün Nasrullah Meydanı’nda bir araya gelerek emekli amirallerin ortak imzalı yayımlamış oldukları bildiriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

“BU BİLDİRİLERE YABANCI DEĞİLİZ”

Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Orhan Sancaktaroğlu’nun okuduğu basın açıklamasışöyle:

“15 Temmuz’a 103 gün kala, 103 amiral bir gece bildiri yayınladılar. Biz bu bildirilere yabancı değiliz, ne manaya geldiğini biliyoruz, buna karşı da gerekli tepkiyi veriyoruz. Milli İrade Platformu olarak Gezi eylemlerinden başlayarak 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz süreçlerinde 54 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Milli İrade’ye karşı yapılan her saldırıya tepki verdik, basın açıklaması yaptık.

Bizler vatan nöbetimizin başındayız, hodri meydan diyoruz. Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dâhilî ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar. Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz:

Hodri Meydan.

Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz.”