Hukuk hizmetinde yeni girişim

Aba Arabuluculuk Danışmanlık Ve Uzlaştırmacılık AŞ kuruldu

Av. Tuncay Yılmaz: “Merkezimiz hukukumuzda yeni uygulanan alternatif çözümlerle, mahkeme yargılamalarından daha kısa sürede, ekonomik bir şekilde, taraflar açısından her iki tarafında kazandığı ve memnuniyet duyduğu menfaat temelli sonuçlar elde etmeyi ve ihtilafları çözümlemeyi gaye edinmiştir”

 

Aba Arabuluculuk Danışmanlık ve Uzlaştırmacılık Şirketi Yönetim Kurulu BaşkanıUzm. Arb. Av. Tuncay Yılmaz Canoğlu ve heyeti tarafından arabuluculuk danışmanlık ve uzlaştırmacılık konusunda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Uzm.Arb.Av.Seda Bölükbaşı İhtiyar, Uzm.Arb.Av.Tuncay Yılmaz, Uzm.Arb.Av. Hüseyin Canal, Uzm.Arb.Av. Hamit Serdar Yılmaz, Av.Şükran Palabıyık,Av.Reyhan Işık ve Av.Coşgun Kabaca da katıldı.

 Tuncay Yılmaz

Uzm. Arb. Av. Tuncay Yılmaz, şirketleri ve sundukları hizmet hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Arabuluculuk ve uzlaştırmacılık kurumlarının hukukumuza girmesiyle ve aktif bir şekilde uygulamaya dönük adımların atılmasıyla birlikte yargı sistemimizde yeni bir dönem başlamış oldu. Bunagöre bizlerde Kastamonu’muzun ilk ve tek  derneği olan “Kastamonu Arabuluculuk ve Alternatif Çözümler Derneğimiz ile birlikte Kastamonu’da faaliyet alanımızda ilk ve tek şirketimiz olan “Aba Arabuluculuk Danışmanlık Uzlaştırmacılık Anonim Şirketi’mizi gönül veren arkadaşlarımızla birlikte kurmuş bulunmaktayız. Hepimiz ve Kastamonu’muz için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.

Şirketimiz adından da anlaşılacağı üzere arabuluculuk, uzlaştırmacılık ve alternatif çözümler konusunda faaliyet gösterecektir.Faaliyetlerimizi ise arabuluculuk merkezimiz vasıtasıyla icra edeceğiz. Şuan hukukumuzda arabuluculuk müessesesi şahsi haller hariç olmak üzere gerek işçi-işveren ilişkileri gerekse ticari şirketlerin ihtilaflarında zorunlu olarak uygulanmaktadır. Bunların dışındaki tüm konularda ise ihtiyari olarak uygulanmaktadır. Gün geçtikçede toplumumuz bu konularda bilinçlendikçe alternatif çözümlere yönelişi artmaktadır. Son iki yıllık istatistikler bu alanlarda başarı olduğunuda göstermektedir. Son 2018-2019 yılında iş hukukunda 739.255 dosya arabuluculara gelmiştir. Bunların 460.090’ı anlaşma ile sonuçlanmıştır. Yani %65 başarı elde edilmiştir. 146.413 ticari uyuşmazlıkta ise 73.046 anlaşma ile sonuçlanmıştır. Başarı oranı %57 olmuştur.239.927 ihtiyari müracaatta ise 217.859 dosyada anlaşma sağlanmıştır. Yani başarı oranı %97olmuştur.Haliyle alternatif çözümler toplumsal uzlaşı yolunda önemli mesafeler kat ettirmektedir. Bu sebeplede çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır” dedi.

Merkezimiz hukukumuzda yeni uygulanan alternatif çözümlerle, mahkeme yargılamalarından daha kısa sürede, ekonomik bir şekilde, taraflar açısından her iki tarafında kazandığı ve memnuniyet duyduğu menfaat temelli sonuçlar elde etmeyi ve ihtilaflarıçözümlemeyigaye edinmiştir diye konuşmasını sürdüren Yılmaz, “Bu sebeple merkezimiz; ihtilafların çözümü noktasında tarafların gerçek iradeleri cihetinde, gizlilik ilkesiyle, tarafsız ve bağımsız olarak ve yine tarafların en etkin bir şekilde sürece katılımıyla çalışmalarını yürütecektir.

Bu çalışmalarımız için arabuluculuk uygulamasına ve tarafların arabuluculuk müzakerelerine uygun fiziki ve idari koşullara sahip olan  Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezimiz; ulusal ve uluslararası alandaki özel hukuki uyuşmazlıkların, arabuluculuk başta olmak üzere diğer alternatif çözümlerle sonuçlandırılması hususunda tarafları bilgilendirmek, aydınlatmak, teşvik etmek ve sistematik iletişim teknikleriyle tarafların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayarak, kısa sürede, barışçıl, kalıcı, kazan – kazan ilkesi ile çözümler sunacak bir niteliğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Tuncay Yılmaz konuşmasının devamında da şunları söyledi, “Dolayısıyla ulusal ve uluslararası alandaki uyuşmazlıklara; mahkemelere alternatif çözüm yollarından arabuluculuk ve diğer alternatif çözümler ile en yüksek kalitede hizmet sunarak, kalıcı çözümler sağlayarak, özelde uyuşmazlık taraflarına genelde ise toplumsal barışa,anlayışa ve hoşgörüye katkıda bulunarak, hukuki uyuşmazlıklarda öncü ve etkin rol almak hedefimizdir.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için tarafsız ve bağımsız olan, doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden taviz vermeyen, ahlaki ve manevi değerlere sahip ve bağlı, gerek uyuşmazlık gerekse taraflar için gizlilik prensibiyle hareket eden, karşılıklı hoşgörü ve saygıya dayalı, sorumluluğunun bilincinde, mesleki etik değerlere bağlı nitelikli bir kadro ile yola çıkmış bulunmaktayız.

Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her hukuki uyuşmazlıkta uygulanabilen bir müessesedir. Buna göre  işçi-işveren uyuşmazlıklarında, hem şahıslar hem şirketler arasındaki alacak-verecek konularında, maddi ve manevi tazminat konularında, miras ve aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda, şirket ortakları ve hissedarları arasındaki uyuşmazlıklarda… v.s birçok konuda arabuluculuk ve alternatif çözümler uygulanabilmektedir ve uygulanmalıdırda. Çünkü toplum olarak özellikle adli mercilerdeki dosyalara baktığımızda birbiriyle ihtilaf yaşamayan bir fert yok gibidir. Dolayısıyla biz uyuşmazlıklardaalternatif çözüm yöntemlerinin  hem toplumumuz hem yöneticilerimiz nezdinde benimsenmesi ve yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz.Bu alanın dahada yaygınlaşmasıyla toplumsal barış ve uzlaşı kültürünündaha etkili bir şekilde gerçekleşeceğine ve bizim katkımızın dadaha verimli olacağına inanıyoruz.Çünkü nihayetinde her işimizin temelinde adaletin gerçekleşmesi düşüncesi vardır.Bunun içinde adalete erişim ne kadar kolay, hızlı ve ekonomik olursa ihtilafların ortadan kaldırılmasıda özellikle alternatif çözüm müesseseleriyle daha kolay olur. Zira toplumumuzda en çok zedelenen kavramlar;hukukun evrensel değerleridir. Meslek etik kurallarıdır.Güvenilirlik, sorumluluk, şeffaflık ve denetlenebilirlik maalesef artık çok uzak kavramlar olarak görülmektedir.Toplumumuz bunlara dair inancını kaybetmiştir.Mahkeme dosyalarının sayısıda sonuçlarıda bunu göstermektedir.Biz bu kavramların bitmediğini, yeniden kazanılabileceğini göstereceğiz ve bunu gerçekleştirmenin gayretinde olacağız.

Dernek başkanımızında ifade ettiği gibi biz hem insanımız hem Kastamonu için üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirme noktasında bir adım atmış olduk.Buna göre hem derneğimizle hem şirketimizle güzel neticeler ortaya koyacağımıza inancımız tamdır.Bu vesileyle hem siz kıymetli basın mensuplarımıza hemde görevli arkadaşlarımıza toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.” Cengiz MUHZİROĞLU