Hüzün verici İstatistik

Medeni durumu “eşi öldü” olanların 15 ve üzeri yaştaki nüfusa oranının en yüksek olduğu ikinci il olan Kastamonu’da bu durumdaki kişilerin yüzde 78,9’unu kadınlar oluşturuyor.

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş, bölgemizdeki nüfusun medeni duruma göre dağılımı hakkında bilgi verdi.
2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Kastamonu’da 15 ve üzeri yaştaki nüfusun yüzde 64,6’sı evli.
Altınbaş, Kastamonu’da yaşayanların medeni durumu hakkında şu bilgileri verdi:
“Kastamonu’da 15 ve üzeri yaştaki nüfusun %64,6’sı evli, %23,5’i hiç evlenmedi, %9,2’sinin eşi öldü ve %2,6’sı boşanmıştır. Medeni durumu eşi öldü olanların 15 ve üzeri yaştaki nüfusa oranının en yüksek olduğu ikinci il Kastamonu’dur. Kastamonu’da medeni durumu eşi öldü olan kişilerin %78,9’unu kadınlar oluşturmaktadır. Evli olanların sayısı 2015 yılına göre %0,4 oranında, hiç evlenmemiş olanların sayısı %6,9 oranında, boşanmış olanların sayısı %3,6 oranında artmıştır. Eşi ölmüş olanların sayısında 16 kişilik azalma olmuştur. Hiç evlenmemiş olanların 15 ve üzeri yaştaki nüfus içinde payı yükselirken, medeni durumu evli ve eşi öldü olanların paylarında azalma gerçekleşmiştir.
Kastamonu’ya bağlı 20 ilçenin 13’ünde evli olanların sayısı bir önceki yıla göre azalırken 7 ilçede (Seydiler, Tosya, Taşköprü, Merkez, Çatalzeytin, Bozkurt, Azdavay) artış olmuştur. Medeni durumu boşanmış olanların sayısı bir önceki yıla göre 11 ilçede artarken 8 ilçede azalmıştır, bir ilçede ise değişmemiştir. Hiç evlenmemiş olanların 15 yaş ve üzerindeki nüfusa oranı en fazla olan ilçe %29,3 ile Merkez iken bu oranın en düşük olduğu ilçe %14,2 ile Pınarbaşı’dır.
Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzeykent mahallesi medeni durumu hiç evlenmedi olanların 15 ve üzeri yaştaki mahalle nüfusuna oranı %46,3’tür ve Merkez ilçeye bağlı 19 mahalle arasında en yüksek orandır. Medeni durumu boşandı olan kişilerin 15 ve üzeri yaştaki nüfusa oranının en yüksek olduğu mahalle Honsalar (%6,1), medeni durumu evli olan kişilerin en yüksek oranda bulunduğu mahalle Mehmet Akif Ersoy (%70,1) ve medeni durumu eşi öldü olan kişilerin en yüksek oranda bulunduğu mahalle ise Hisarardı (%12,5) mahallesidir.”