İGM Sayıştay raporunu görüştü

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda tek gündem maddesi vardı. Toplantıda 2014 yılı İl Özel İdaresi’nin Sayıştay raporu görüşüldü.
Raporda İl Özel İdaresi’nin stratejik plan performans programı ve faaliyet raporlarının doğru ve güvenilir görüldüğü, fakat bazı eksikliklerin bulunduğuna dikkat çekildi.
Sayıştay raporunda ilk göze çarpan ayrıntı İl Özel İdaresi’nde İç Denetçi kadrosu olmasına rağmen buraya alım yapılmaması oldu. İGM Başkanı Mehmet Kayıkcı bu konu hakkında açıklama yaparak, iç denetim kadrosuna atama yapılarak bu eksikliğin giderildiğini söyledi.
Sayıştay raporunda ayrıca, stratejik plan ile performans planının belirli bir sistematikte hazırlanmadığı ve stratejik planla uyuşmadığı belirtildi. İl Özel İdaresi’nin görevi olmadığı halde bazı kurum ve kuruluşlara ait faaliyetlere stratejik planda yer verdiğini belirten Sayıştay raporu, bunların da bu plandan kaldırılmasını talep etti.
Raporda son eksik olarak ise stratejik planda hedeflerin net olarak belirtilmediği ve bundan dolayı göreceli ve net sonuçlara ulaşılamadığı, bu sorunlara diğer denetimlerde tekrar bakılacağı belirtildi.
İGM Başkanı Mehmet Kayıkcı, “Sayıştay raporunda Özel İdaremizin birçok eksiği olduğu belirtilmiş. İl Özel İdaresi için hazırlanan bu rapor iç açıcı değil. Bundan sonra stratejik plan yaparken Sayıştay’ın hazırlamış olduğu raporu gözümüzün önüne alarak yazalım. Stratejik planı hazırlayacak olan arkadaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum” dedi.