İGM’de mayıs mesaisi sürüyor

İl Genel Meclisi, mayıs dönemi çalışmalarını dün yaptığı oturumla sürdürdü. Güray Parçal başkanlığındaki oturumda gündemdekiüç madde görüşüldü.

Toplantının ilk gündem maddesi, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Bozkurt ilçesi Merkez mahallesi Yukarı Bahçe mevkiinde ilgili parselde kayıtlı 2 bin 200 metrekare yüzölçümlü okul binası ve arsası İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgili yazısı ile, söz konusu binanın anaokulu okulu olarak kullanılmak üzere her türlü masraf ve giderlerin kendilerince karşılanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesiyle ilgili İl Özel İdaresi’nin teklifi hakkında hazırlanan Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyon raporuydu. Söz konusu komisyon raporu meclis oylamasına sunularak kabul edildi.

Toplantının ikinci gündem maddesi olanTosya ilçesine bağlı Çevlikköyü sınırları içerisinden geçen Avlu Çayı üzerinde, Tosya Belediye Başkanlığı adına bulunan 1A grubu maden ruhsatının, 4 Mayıs itibariyle süresinin bittiği bu sebeple 5 yıl süreli olmak kaydıyla 1A grubu maden ocağına süre uzatımı verilmesi hakkında hazırlanan Esbaf Sanayi Ticaret Doğal Kaynaklar Komisyon raporu görüşüldü. Söz konusu rapor da meclisin oybirliğiyle kabul edildi.

Son gündem maddesinde ise il ve ilçe merkezi dışındaki köy okullarında öğrencilerin beden eğitim dersleri ve spor faaliyetlerini yürütebilecekleri bir salon olmadığı belirtildi. Spor salonu veya okulunda spor faaliyetleri için yeterli kapalı alan olmayan okullara çadır salon şeklinde tesis yapılabilir mi konularını içeren yazılı önerge hakkında hazırlanan Gençlik Spor ve Turizm Komisyon Raporu görüşüldü. Söz konusu rapor meclisin oybirliğiyle kabul edildi.

CM