İhracatta artış, ithalatta düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2022 haber bültenini açıkladı. Kastamonu’da ihracat geçen yılın Mayıs ayına göre %26,7 arttı.

TÜİK başkanlığı tarafından, 2022 yılı Mayıs ayında Kastamonu’dan yapılan ihracat 38 milyon 240 bin dolar olarak açıklandı. Mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %26,7 arttı.

Kastamonu’nun 2022 yılı Mayıs ayındaki ithalatı ise 12 milyon 396 bin dolar olarak açıklandı. Aylık ithalat geçen yılın aynı ayına göre %63,5 azaldı.

Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi Mayıs ayında 50 milyon 636 bin $ oldu.

En fazla ihracat

Mayıs ayında Kastamonu’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk üç sırada; aylık toplam ihracatın %38,7’sine denk gelen 14 milyon 780 bin $ ile “Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu, 10 milyon 490 bin $ ile “Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği” ürün grubu ve 6 milyon 100 bin $ ile “Materyallerin geri kazanımı” ürün grubu yer almaktadır. Mayıs ayında Kastamonu’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 45 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 58 farklı ürün grubunda gerçekleşmiştir. İthalatın ilk üç sırasında 3 milyon 885 bin $ ile “Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı” ürün grubu, 3 milyon 838 bin $ ile “Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı” ürün grubu ve 1 milyon 535 bin $ ile “Dokuma” ürün grubu yer aldı.

İhracatta Bulgaristan, ithalatta Almanya

Mayıs ayında Kastamonu’dan 39 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 9 milyon 424 bin $ ile Bulgaristan yer almaktadır. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 6 milyon 100 bin $ ile Belçika olurken üçüncü sırada
5 milyon 946 bin $ ile Bulgaristan bulunuyor.

Mayıs ayında Kastamonu’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 4 milyon 39 bin $ ile Almanya yer almaktadır. İkinci sırada 3 milyon 885 bin $ ile Bahreyn ve üçüncü sırada 2 milyon 199 bin $ ile İtalya yer almıştır. Mayıs ayında Kastamonu’ya 40 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti.