İhracatta şubat farkı: % 88

TÜİK Başkanlığı 2020 yılı Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

 TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; 2020 yılı Şubat ayında Kastamonu’dan yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,1’lik artışla 21 milyon 837 bin $ oldu. Şubat ayındaki ithalatımız ise 6 milyon 644 bin $ olarak açıklandı. Aylık ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %22,4 arttı.

Dış ticaret hacmi 28,5 milyon $ oldu

Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi Şubat ayında 28 milyon 481 bin $ oldu.

Kişi başına ihracat 57,6 $ oldu

Şubat ayı dış ticaret verilerine göre Kastamonu’da kişi başına ihracat 57,6 $, ithalat ise 17,5 $ olarak hesaplandı.

En fazla ihracat “Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubunda gerçekleşti

Şubat ayında Kastamonu’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada aylık toplam ihracatın %44,8’ine denk gelen 9 milyon 793 bin 359 $ ile “Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 7 milyon 100 bin 686 $ ile “Materyallerin geri kazanımı” izledi. “Kürk hariç, giyim eşyası imalatı” ürün grubunda 1 milyon 621 bin 445 $, “Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı” ürün grubunda 1 milyon 190 bin 651 $, “Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı” ürün grubunda ise 773 bin $’lık ihracat gerçekleşti.

Şubat ayında Kastamonu’ya gerçekleşen ithalatın ilk sırasında 3 milyon 539 bin 479 $ ile “Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı” yer alırken bu ürün grubunun toplam ithalat içerisindeki payı %53,3 olarak hesaplandı. İkinci sırada 689 bin 848 $ ile “Dokuma” bulunurken “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı” ürün grubunda ise 450 bin 156 $’lık ithalat gerçekleştirildi.

İhracatta Belçika ilk sırada yer alırken, ithalatta ilk sırada Rusya yer aldı

Şubat ayında Kastamonu’dan 33 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 7 milyon 959 bin 864 $ ile Belçika yer almaktadır. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 735 bin 862 $ ile Çin olurken üçüncü sırada 2 milyon 710 bin 811 $ ile Hollanda bulunmaktadır. Kastamonu’dan Şubat ayında yapılan ihracatın %64,2’si Avrupa ülkelerine, %30,4’ü Asya kıtası ülkelerine, %5,1’i Afrika kıtası ülkelerine ve %0,2’si Amerika kıtasına gerçekleşmiştir.

Şubat ayında Kastamonu’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 3 milyon 539 bin 479 $ ile Rusya Federasyonu yer almaktadır. Rusya Federasyonu’nu 1 milyon 55 bin 657 $ ile İtalya ve 448 bin 284 $ ile Tayland takip etmektedir. Şubat ayında Kastamonu’ya 24 farklı ülkeden ithalat gerçekleşmiştir. Yapılan ithalatın %71,4’ü Asya kıtası ülkelerinden, %26,6’sı Avrupa kıtası ülkelerinden,  %1,1’i Afrika kıtası ülkelerinden ve %0,9’u da Amerika kıtasından gerçekleşmiştir.