İHSAN OZANOĞLU VE BENLİ SULTAN

“Kastamonu’nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlar”, eğitimci, şair, âşık, kütüphane müdürü rahmetli İhsan Ozanoğlu’nun (1907-1981) en çok meşgul olduğu ve bir dizi risale adını verdiği, çoğunu bastıramadığı eserleridir. Büyük bölümü müdürlüğünü yaptığı İl Halk Kütüphanesinde bulunan bu eserlerden Benli Sultan’la ilgili olanlar (Benlizadeler ve diğerleri), Benli Sultan soyundan hâlen Kastamonu Özel İdaresinde görevli Nurettin Şöy tarafından kısmen sadeleştirilerek 2008 yılında Büyük Velî Benli Sultan adıyla yayımlanmıştır (Kastamonu Sözcü Gazetesi Matbaası, 2008, 80 s.) Yaklaşık on yıl önce yayımlanan bu kitabı, dostum Metin Boyacıoğlu sayesinde yeni inceleme fırsatını bulduğumuz için üzgünüz.

Rahmetli Ozanoğlu, bu eserini 1959 yılında tamamlayıp daktilo etmiş. Nurettin Bey, daktilo edilmiş bu çalışmayı, oğulları Can ve Günay Ozanoğlu’nun izinleri dâhilinde kitaba dönüştürüp yayımlamış. 11 Ocak 2019 tarihinde, Günay Ozanoğlu ve Nurettin Şöy’le telefonla görüşüp kitabın baskıya hazırlanışıyla ilgili tamamlayıcı bilgileri aldık.

Bilindiği gibi, Kastamonu’nun kültürel unvanlarından biri “Evliyalar Şehri”dir. Benli Sultan bu evliyaların daha doğrusu velîlerin en önemlilerinden biridir. İhsan Ozanoğlu, bu velî hakkında ilk derli toplu çalışmayı yapmıştır. Arkasından, 2011 yılında Benli Sultan köyünden Âdil Karagöz ve Nail Karagöz Gönüller Sultanı Benli Sultan/Hayatı Külliyesi ve Menkıbeleri (Adana 2011, 218 s.) adlı tamamlayıcı eseri yayımladılar. Bu eserin bibliyografya bölümünde İhsan Ozanoğlu’nun yazımıza konu eserinden ve diğer kitaplarından önemli ölçüde yararlanıldığı görülmektedir.

Büyük Velî Benli Sultan/Hayatı Eserleri Halefleri adlı eser, Ön Söz (İhsan Ozanoğlu), Giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Rahmetli Ozanoğlu Ön Söz’de kitabı yazış amacını şöyle açıklıyor (s.5):

“Kitabın maksat ve gayesi, merkadi (mezarı) asırlardır bilâfasıla (aralıksız) ammenin (halkın) ziyaretgâhı olan bir Türk âlim ve mutasavvıfının örnek şahsiyetini, millet ve memleketine, bilhassa büyük İslam dinine hizmetlerini belirtmekte ve maalesef muazzam bir taş yığını hâline gelmeye mahkûm bulunan tarihî külliyesini hiç olmazsa ayakta tutabilecek bir imkân sağlamaktan ibarettir.”

Kitabın iki bölümünde şu alt başlıklar bulunmaktadır:

I.Bölüm

Fasıl 1:

 1. Benli Sultan Köyü Coğrafyası
 2. Benli Sultan Evkafı
 3. Benli Sultan Külliyesinin Hizmetleri
 4. Külliyenin İdaresi
 5. Külliyenin Bugünkü Durumu

Fasıl 2:

 1. Benli Sultan’ın Hayatı
 2. Benli Sultan’ın İlmî ve Tasavvufî Şahsiyeti
 3. Benli Sultan Hakkında Edebî Vesikalar
 4. Benli Sultan Ailesi
 5. Benli Sultan’ın Halefleri
 6. Şeyh Şanî
 7. Şeyh Şadî
 8. Şeyh Nurettin

II.Bölüm

Fasıl 1:

 1. Benli SultanMenâkıbı

Fasıl 2:

 1. Şeyh Şanî Menkıbeleri

Fasıl 3:

 1. Şeyh Şadî Menkıbeleri

Kitap bibliyografya ile sona ermektedir.

Kastamonu velîlerinden Benli Sultan’ın soyu hâlen devam etmektedir. O soydan öğretmen Ziya Karasu’nun oğlu öğretmen Erdoğan Karasu Göl İlköğretmen Okulundan sınıf arkadaşımdı. Kız Meslek Lisesinde uzun yıllar fen dersleri öğretmenliği yapmıştır.

Kitap dolayısıyla Nurettin Şöy’e teşekkür ederken, rahmetli Ozanoğlu’nu saygıyla anıyoruz. Benli Sultan’ın türbesi de ışıklarla dolsun. Allah’ın rahmeti üzerine olsun!