İki profesörden ortak kitap

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ve Prof. Dr. Namiq Musalı’nın ortak çalışmaları olan “Kastamonu Beylerinin Mektupları” adlı kitap çıktı.

Kitapta Çobanoğulları, Candaroğulları, Osmanlılar ve Timurlular tarihine ışık tutacak mektup ve yazışmalar yer alıyor.