İldeki tüm hayvan pazarları kapatıldı

 

Türkiye genelinde yaygınlaşma eğilimi gösteren şap hastalığı nedeniyle ilimizdeki tüm hayvan pazarları, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun kararı ile ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Kararla ilgili duyuru İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapıldı.

 

KASTAMONU İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI

İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu İlimiz Tosya ve Taşköprü İlçesinde çıkan Şap Hastalığı mihrakları ile Şap hastalığının yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşmek üzere, 17.12.2015 tarihinde saat 14:00 de Vali Yardımcısı Şenol KAYA Başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.

1-10.12.2015 tarihinde İlimiz Tosya İlçesinde Çifter, Büyüksekiler, Kayaönü ve Akseki Köylerinde, 11.12.2015 tarihinde Taşköprü İlçemizde Kızılkese Köyünde Şap Hastalığı tespit edilmiş olup, İlimiz Merkez – Yukarıbatak Köyü ve Devrekani İlçesinden kuvvetle muhtemel Şap Hastalığı şüpheli mihraklardan alınan numuneler Şap Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahlil amaçlı gönderilmiş, bölge dahilinde gerekli kordon, karantina uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Yine İlimize sınırı olan Çankırı, Çorum, Karabük ve Sinop İlleri ile İlimize yoğun hayvan hareketi gerçekleştiren Amasya ve Samsun İllerinde Şap Hastalığı çıktığı ve hayvanlarda büyük ekonomik kayıplarla birlikte telefata neden olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 06.11.2015 tarih ve 35186 sayılı uyarı yazısında Şap hastalığı çıkan İllerde hayvan hareketlerinin engellenmesi ve pazarların hastalık sönüşüne kadar kapatılması gerektiği talimatlandırılmış olup; Şap Hastalığının özellikle genç ve yeterince bağışıklığı sağlanmamış hayvanlarda ölümlerle seyretmesi ve hızla yayılım göstermesi, ayrıca İlimize komşu İllerde de hastalığın yaygın olarak seyrettiği ve hayvan pazarlarının kapatıldığı, İlimizde mevcut hayvan pazarlarına çevre il ve ilçelerden yoğun bir şekilde hayvan hareketlerinin olduğu, hastalığın daha fazla mihrak oluşturmaması ve hastalık çıkma ihtimali muhtemel mihraklarında kontrol altına alınmasını sağlamak üzere hastalıkla etkin mücadele için İlimiz Merkez ve İlçelerdeki tüm hayvan pazarlarının 17.12.2015 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatılmasına,

2-Kordon altında bulunan yerdeki mezbaha ve kombinaya kesilmek üzere getirilen hayvanların girişine kontrollü olarak izin verilmesine, kesilmeyen hayvanların kordon dışına çıkışına müsaade edilmemesine,

3-Aktif mihraklarda yasal süre çerçevesinde hastalık sönüşü yapılana kadar kordon ve karantina tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına, uygulanacak idari ve fenni tedbirlerin İlçe ve Köy Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarınca belirlenmesi, takibi ve uygulanmasına,

4-Bu kararda ayrıntısı belirtilmeyen idari ve fenni tedbirlere yönelik uygulamaların, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, ilgili yönetmelik ve talimatlarına göre yapılmasının sağlanmasına,

5-Şap Hastalığına bağlı hayvan ölümlerinde imha işlemleri Özel İdareler ve Belediye Başkanlıklarınca yapılmasına,

6-Hayvan Hareketlerinin kontrollerinde kolluk kuvvetleri (Jandarma – Emniyet – Zabıta) tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

7-Alınan tedbirlerin özellikle pazarların kapatıldığının yetiştiricilere duyurulması amacıyla Belediye Başkanlıklarınca ve köylerde mahalli ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,

8- Alınan tedbirlerin aksine hareket edenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve 5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 66. maddesine göre yasal işlem yapılmak üzere İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bildirilmesine,

İş bu alınan İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararının tatbikinin ve uygulanmasının tam olarak İdari Makamlarca sağlanmasına, bilgi için komşu İllere (resmi e-posta), gereği için İl Jandarma Komutanlığına, Belediye Başkanlıklarına, Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne, Ziraat Odası Başkanlığına, Ticaret Borsasına, Yetiştirici/Üretici Birliklere, İlçe Kaymakamlıklarına, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına, Köy Muhtarlıklarına, ruhsatlı mezbaha/kombinalara ve bilgi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.