İNEBOLULU PROF.DR. ÂLİ OSMAN SAATCİ

Bu yıl İnebolulu dostlardan Salih Uzun vasıtasıyla keşfettiğim romancı Âli Osman Saatci Kırksekizoğlu (1891-1952) soyundan ve yine İnebolulu ve Saatci ailesinin akrabalarından Mehmet Galip Gültekin’in yardımıyla iletişim bilgilerine ulaştığımız İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âli Osman Saatci’den söz edeceğiz bu köşe yazımızda.

7 Ağustos 2018 tarihli köşe yazımızda Âli Osman Saatci/Kırksekizoğlu ailesini tanıtırken yeğenlerinden üçünün (Prof.Dr. Mustafa Rahmi Saatci, Prof.Dr. Âli Osman Saatci, Prof.Dr. Işıl Saatci Çekirge) tıp profesörü olduğunu belirtmiştik. Evlenip çocuğu olmadığı için romancı Kırksekizoğlu’nun mirası kardeşleri Mehmet Galip ve Mustafa Rahmi’nin çocuklarına eşit olarak paylaştırılmıştı.

Mustafa Rahmi Bey, İnebolu eski Belediye Başkanlarındandır. Dört oğlu (Ahmet, Mehmet, Sabri ve Ali Haydar) iki kızı (Zehra, Fatma) vardı. Ali Haydar Bey, tıp öğrenimi görmüş ve göğüs hastalıkları uzmanı olmuştu. İşte romancının adını taşıyan  Âli Osman Saatci, Keçiören Atatürk Sanatoryumunda Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Haydar Saatci’nin oğlu olarak 6 Eylül 1960 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Kolejinde ilk ve orta öğrenimini tamamladı (1977).

Yüksek öğrenimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam edip doktor oldu (1983). Aynı fakültede Göz Hastalıkları dalında uzmanlık eğitimi aldı (1989). ABD Teksas Üniversitesinde göz hastalıkları konusunda uzmanlık bilgisini geliştirdi (1990-1991).Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yrd.Doç.Dr. olarak akademik kariyerine başladı (1992). Aynı Fakültede 1994 yılında Doçent, 2000 yılında da Profesör unvanlarını aldı. Şubat 2009-Ocak 2012 tarihleri arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

Prof. Dr. Âli Osman Saatci’nin akademik çalışmaları içinde yayınları önemli bir yer almaktadır. Mart 2018 ayı itibarıyla 172 makalesinin yurt içi ve dışı, çoğu hakemli dergilerde, bildiri kitaplarında yayımlandığı görülmektedir ki bir tıp öğretim üyesi için çok büyük bir başarıdır.

Ders kitabı niteliğinde dört mesleki kitapta da şu bölümleri kaleme almıştır:

“Kistoid Makula Ödemi ve OKT”, Optikal Koherens Tomografi, İzmir 2007.

“Vitreus Hastalıkları ve Vitrekomi Cerrahisi”, Temel Göz Hastalıkları, 2. bs., İzmir 2011.

“Kistoid Makula Ödemi”, Göz Hastalıklarında Görüntüleme, İzmir 2015.

“Vitreus Hastalıkları”, Temel Göz Hastalıkları, İzmir 2015.

İngilizce bilmektedir.

Prof.Dr. Âli Osman Saatci ile 22 Ağustos 2018 tarihinde bir telefon görüşmesi yaptık. Babasını sordum, İnebolu ile bağını doğruladık. Ağabeyim Özdemir Tan’la birlikte kaleme aldığımız Gurur Kaynağımız Kastamonulular adlı biyografi ansiklopedimizin VII. cildinde (Ankara 2009, s.82-83) hayat hikâyesini yayımladığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Beyin ve Damar Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof.Dr. Işıl Saatci Çekirge’nin kız kardeşi olduğunu söyledi. Yine aileden Prof.Dr. Mustafa Rahmi Saatci’nin (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KKB Bölümü Öğretim Üyeliğinden emekli, serbest çalışıyor.) amcası Mehmet Sabri Bey’in oğlu olduğu bilgisini de verdi.

Prof. Dr. Mustafa Rahmi Saatci’nin bilgisine de ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisiyle 22 Ağustos 2018 günü bir telefon görüşmesi yaptık ve özgeçmişini istedik. Dedeleri Mustafa Rahmi Bey’le ilgili bildiklerini yazmasını da rica ettik. Onu da hemşehrilerimize tanıtmaktan gurur duyacağız.

Prof.Dr. Âli Osman Saatci’ye mesleki ve özel hayatında başarılar, mutluluklar diliyoruz.