İşbirliği protokolü

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Entegre A.Ş. işbirliği protokolü imzaladı. Başta Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında ormancılıkla alakalı ihtisas alanı olmak üzere birçok konuyu içeren iş birliği protokolü Rektör Ahmet Hamdi Topal ve Kastamonu Entegre Fabrikalar Direktörü Enüs Koç tarafından imza altına alındı.

Protokolün kapsamı Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında iş birliğini güçlendirmek ve yapılan ortak faaliyetler ile araştırmalarda elde edilen uygun veya uygulanabilir sonuçların sanayiye entegresini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, AR-GE kapsamına giren konularda yapılacak/yapılabilecek işbirliğinin genel çerçevesini belirlemek olarak ifade edildi.