Kastamonu’nun kurtuluşu Vakıf’ta

mafacan

 

Şeyh Şaban’ı Veli caddesinin yaklaşık üçte birlik bölümünde sürmekte olan sokak sağlıklaştırma projesi bile, göz kamaştırıcı bir görüntünün ortaya çıkmasına yetti de arttı…

Siz bir de, Doğu-batı ekseninde Dede Sultan’dan itibaren Vakıf caddesinin tamamının, güney-kuzey ekseninde ise Taş Mektep’ten Kale’yi de içine alan bölgenin bütüncül bir yaklaşımla elden geçtiğini hayal edin.

Gerçi bir kısmı hayal olmaktan çıktı çıkıyor zaten…

Kamu, kültürel dokuyu tarihin değirmeninden kurtarıp, bir bir gün yüzüne çıkararak ilerliyor.

Doğu-Batı ekseninden girersek…

Geçmişin ruhunu olanca giziyle üzerine sindirmiş olan Dede Sultan hamamı ve türbesindeki restorasyon sürüyor. Sırtınızı Dede Sultan’a verip Vakıf istikametine yürüdüğünüzde ilk karşınıza çıkan tarihi Sinanbey Camisi’nin restorasyonu bitti, ibadete açılmak için gün sayıyor. Hemen ilerisindeki Vakıf Hamamı’nın restorasyonu bitirildi, turizm mekanı olarak hizmete girdi bile. Bitişiğindeki İbni Neccar Camisi’nin restorasyon projesi hazır, süreç işliyor. Şeyh Şaban’ı Veli caddesine girdiğinizde sizi selamlayan Alparslan Camisi’nin ihalesi çoktan yapıldı, bitişiğindeki 2 ev istimlak edildi, restorasyon başladı başlayacak. Hemen ilerisindeki Musa Fakih Camisi’nin de restorasyon ihalesi yapıldı.

Şeyh Şaban’ı Veli caddesinde yürümeye devam edelim, caddenin yaklaşık üçte birlik bölümünün sokak sağlıklaştırması tamamlanmak üzere, şimdi kalan kısım için de düğmeye basıldı…

Evlerinin cephe giydirmesi, çatı düzenlenmesi ve önündeki kaldırımı yapılacak olan mülk sahiplerinin tüm bu işler için kamuya izin (muvafakat) vermesi halinde, projede o an itibarıyla adım atılacak ve cadde boydan boya “antik” bir görünüme kavuşmuş olacak.

(Laf aramızda…

Evlerinin dış cepheleri devlet tarafından gıcır gıcır hale getirilecek mülk sahipleri, evlerinin ellerinden gideceğinden korkup muvafakat vermiyorlarmış. İlk etapta sokak sağlıklaştırması biten mülk sahiplerine sormaları bile yeterli oysa, tapularının yerli yerinde durduğunu öğrenmeleri için. Yapılacak iş sadece dış cephe ile ilgili, devletin kimsenin evinin tapusu ile bir işi yok. Başlarına talih kuşu kondu o kadar.)

Kuzey-güney ekseninde ise…

Taş Mektep’ten başlayarak antik Evkaya mezarı ve devamında Kale’ye uzanan bölgenin arkeolojik araştırması, sokak sağlıklaştırması, restorasyonu.

Vakıf’taki sokak sağlıklaştırma projesi Kale’nin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ile taçlandırılmadıktan sonra hep eksik kalacaktır…

Özellikle ikamet özelliği ortadan kalkmış mülklerle ilgili sahiplerini memnun edecek bir projeyle, Kale’nin saklı güzelliği olanca heybetiyle ortaya çıkarılabilir.

Tüm bu hayallerin gerçekleşmesi halinde sadece Kale, Vakıf, Taş Mektep bölgesi bir hazine halini almayacak, asıl getiri şehrin tamamında aynı heyecanı uyandırması olacak…

Bak bakalım kamu-vatandaş-sivil toplum örgütü birlikteliğinde neler neler yapılmıyor o saatten itibaren.

Kastamonu’nun vizyonu Vakıf’ta…

Kurtarırsa şehrimizi Hazreti Pir kurtarır.